Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
                                                                 MIN. SHTR SPEED] (minimālais aizvara ātrums) 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Iestatot zemāku [MIN. SHTR SPEED] (minimālā aizvara ātruma) līmeni, fotografējot tumšās vietās, jūs varat 
uzņemt attēlus, kas ir gaišāki nekā parasti. Jūs varat iestatīt minimālo aizvara ātrumu augstākā līmenī, lai 
samazinātu objekta izplūšanas iespēju. 
Izmantojamie režīmi:  
[1/250] / [1/125] / [1/60] / [1/30] / [1/15] / [1/8] / [1/4] / [1/2] / [1] 
 
 
Minimālā aizvara ātruma iestatījums 
1/250– 1 
 
Spilgtums 
Tumšāks
 
Gaišāks
 
Satricinājums 
Mazāks
 
Lielāks
 
  
•  Lai fotografētu attēlus, šo iespēju parasti ir jāiestata uz [1/8]. (Ja jūs izvēlaties citu minimālo aizvara 
ātrumu, nevis [1/8 ], ekrānā tiek attēlota 
         Piezīmes 
 ikona.) 
•  Iestatot zemāku [MIN. SHTR SPEED] (minimālā aizvara ātruma) līmeni, var palielināties 
satricinājums, tādēļ fotografējot ir ieteicams izmantot statīvu un taimeri. 
•  Iestatot augstāku [MIN. SHTR SPEED] līmeni, iegūtais attēls var būt tumšāks, tādēļ ieteicams 
ierakstīt attēlu labi apgaismotā telpā. Ja ekspozīcija nav pietiekama, piespiežot aizvara taustiņu līdz 
pusei, sarkanā krāsā mirgos 
 ikona. 
  
 [AUDIO REC.] (skaņas ierakstīšana) 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Vienlaicīgi ar attēlu var ierakstīt arī skaņu. Jūs varat ierakstīt sarunu, kas risinās attēla ierakstīšanas 
laikā, vai arī ierunāt attēla komentāru. 
 
Izmantojamie režīmi:  
 
[OFF]:  
 
skaņa netiek ierakstīta. 
[ON]:  
ekrānā tiek attēlota 
 ikona. 
 
 
skaņas ierakstīšana sākas vienlaicīgi ar attēla ierakstīšanu. 
  (Ierakstīšana tiek pārtraukta pēc piecām sekundēm.) 
•  Ja skaņas ierakstīšanas laikā tiek piespiests [MENU/SET] taustiņš, skaņ  ierakstīšana tiek 
pārtraukta. 
as
  
 
        Piezīmes 
  
  
•  Skaņa tiek ierakstīta ar fotoaparātā iebūvēto mikrofonu. 
     
•  Skaņu, kas ir ierakstīta ar šo ierīci, nevar noklausīties, izmantojot citu ierīci. 
 
[AF*] [AF ASSIST LAMP] ( AF papildu apgaismojums) 
Papildu informāciju par [REC] režīma iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Izgaismojot objektu, fotoaparātam ir vieglāk veikt fokusēšanu, ja ierakstīšana notiek vāja apgaismojuma 
apstākļos, kas apgrūtina fokusēšanu. 
 
Izmantojamie režīmi: 
 
[OFF]:  
 
AF papildu apgaismojums neieslēdzas. 
[ON]: 
Fotografējot tumšās vietās, AF papildu apgaismojums izgaismojas, kad līdz pusei 
tiek piespiests aizvara taustiņš.. (Ekrānā tiek parādīti lielāki AF lauki.) 
 
90 
VQT1T39