Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana)
        Piezīmes 
•  Efektīvais AF papildu apgaismojuma diapazons ir 1,5 m (4,92 pēdas). 
•  Ja jūs nevēlaties izmantot AF papildu apgaismojumu (A) (piemēram, 
fotografējot dzīvniekus tumšās vietās), iestatiet [AF ASSIST LAMP] iespēju 
[OFF] režīmā. Šādā gadījumā objektu būs grūtāk fokusēt. 
 
                                                         [FLASH SYNCHRO] (sinhronā zibspuldze) 
Papildu informāciju par [REC] režīma iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
[2ND] (otras sinhronās zibspuldzes) iespēja aktivizē zibspuldzi tieši tajā brīdī, kad aizveras aizvars, 
fotografējot objektus, kas atrodas kustībā, piemēram, mašīnas, un izmantojot lēnu aizvara ātrumu.  
 
Izmantojamie režīmi:  
Tradicionāla metode attēlu fotografēšanai, izmantojot  
[1ST]: 
zibspuldzi. 
(pirmā sinhronā 
zibspuldze)
 
 
Gaismas avots atrodas aiz objekta, un attēls kļūst dinamisks. 
[2ND]: 
 
(otrā sinhronā 
zibspuldze)
 
 
 
         Piezīmes: 
•  Parasti iestatiet šo iespēju uz [1ST]. 
•  Ja [FLASH SYNCHRO] iespēja tiek iestatīta uz [2ND], šķidro kristālu ekrānā attēlotajā zibspuldzes 
ikonā ir redzams [2ND] attēls 
•  [FLASH SYNCHRO] iespēju var lietot kopā ar ārējo zibspuldzi. 
  
                                                               [EXT. VIEWFINDER] (ārējais skaitu meklētājs) 
Izmantojot ārējo skatu meklētāju (komplektā nav iekļauts), jūs varat pārslēgt ekrānu uz piemērotu 
displeju.  
 
Izmantojamie režīmi: 
 
[OFF]: 
[ON]: 
šķidro kristālu ekrāns ir izslēgts 
 
 
        Piezīmes 
•  Displejs šķidro kristālu ekrānā tiek ieslēgts, dažas reizes piespiežot [DISPLAY] taustiņu. Papildu 
informāciju par šķidro kristālu ekrāna displeja pārslēgšanu skatīt 35. lpp. 
•  Parasti ekrāns ir izdzisis. Tomēr noteikti elementi, piemēram, fokusa ikona (35. lpp.) un 
zibspuldzes uzlādēšanas ikona ir izgaismotas. 
•  Papildu informāciju par ārējā skatu meklētāja pievienošanu skatīt 126. lpp. 
 
VQT1T39  
91