Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
•  Ja jūs neizmantojat ārējo skatu meklētāju, iestatiet šo iespēju [OFF] režīmā. 
•  AF režīma noklusējuma iestatījums ir 
                                                            [CONVERSION] (papildu objektīva izmantošana) 
 
 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Izmantojot lielos konversijas diapazonus, jūs varat paplašināt skata diapazonu, fotografējot ainavas vai 
līdzīgus attēlus 
 
Izmantojamie režīmi:  
 
 
[OFF]:  
 
                     piev nots platleņķa konversijas objektīvs. 
   
[ 
  
]: 
ie
  
 
 
  
 
 
         Piezīme 
  
•  Iestatot 
 iespēju, fotoaparāts uz laiku tiek fiksēts platleņķa (Wide) režīmā. Tiek 
iestatīta optimāla attēla kvalitāte, kas atbilst platleņķa konversijas objektīvam. 
•  Papildu informāciju par objektīva pievienošanu skatīt 122. lpp. 
•  Ja konversijas objektīvu neizmantojat, pārliecinieties, ka „CONVERSION” iespēja 
ir iestatīta [OFF] režīmā. 
•  Pirms konversijas objektīva lietošanas izlasiet tā lietošanas pamācību. 
 [CLOCK SET] (datuma, pareiza laika un ekrāna rādījumu iestatīšana) 
Papildu informāciju par [REC] režīma izvēlnes iestatījumiem skatīt 23. lpp. 
Iespēja ir paredzēta gada, mēneša, dienas un laika iestatīšanai. 
Šī iespēja darbojas tāpat kā [CLOCK SET] iespēja [SETUP] izvēlnē. 
•  Papildu informāciju skatīt 21. lpp. 
 
92 
VQT1T39