Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (attēlu ierakstīšana) 
[PLAYBACK] režīms: 
  
    Attēlu noskatīšanās divu logu režīmā ([DUAL PLAY]) 
 
Jūs varat apskatīt un salīdzināt divus ierakstītos attēlus. 
2
 
 
 1  .
 
 
 
 
 2  .
 
 
 
 4  .
 
Pabīdiet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi 
 stāvoklī un 
pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 taustiņu. 
Piespiediet 
 
3
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [DUAL PLAY] iespēju, 
pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
• Ja nav ierakstītu attēlu vai ir tikai viens ierakstīts attēls, [DUAL 
PLAY] iespēju nevar izvēlēties. 
Pavirziet 
 taustiņu nepieciešamajā virzienā un 
izvēlieties attēlu.  
 
(1) 
Oranžais rāmis tiek pārvietots ekrāna 
augšējā daļā. (Jūs varat izvēlēties 
attēlu ekrāna augšējā daļā.) 
1/10
 
2008.12.1
 
 
(2) 
Oranžais rāmis tiek pārvietots ekrāna 
apakšējā daļā. (Jūs varat izvēlēties 
attēlu ekrāna apakšējā daļā.) 
 
(3) 
Tiek parādīts iepriekšējais attēls. 
(4) 
Tiek parādīts nākamais attēls. 
 
 
 
(A) 
Attēla palielināšana 
(B) 
Attēla samazināšana 
T       
EXIT
 
MENU
 
 
 
 
•  Palielinot attēlu, apmēram vienu sekundi ekrānā tiek attēlots tālummaiņas novietojuma indikators. Pēc 
tam jūs varat mainīt attēla palielinājuma novietojumu, virzot 
 taustiņu. 
•  Divu logu režīmā ekrānā augšējā un apakšējā logā nevar vienlaikus parādīt vienu un to pašu attēlu. 
•  Attēlu noskatīšanās divu logu režīmā laikā attēlus var izdzēst, piespiežot 
 
 5 .
 
 
        Piezīme 
Piespiediet [MENU/SET], lai pārtrauktu divu logu režīmu. 
•  Izvēlētais attēls tiek parādīts pa visu ekrānu (parastas noskatīšanās režīmā). 
 
•  Ja [ROTATE DISP.] iespēja ir iestatīta [ON] režīmā, attēli, kas ir ierakstīti, turot fotoaparātu 
vertikāli, vai kas ir pagriezti, tiek parādīti vertikāli. 
 
VQT1T39  
93