Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
 
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
[PLAYBACK] režīms: 
    Secīgu attēlu noskatīšanās (slīdrāde) 
 
Jūs varat noskatīties ierakstītos attēlus kopā ar mūziku un darīt to secīgi, atstājot starp attēliem noteiktu 
intervālu. Turklāt slīdrādē jūs varat noskatīties attēlus, kas ir sagrupēti pēc kategorijām, vai noskatīties 
tikai tos attēlus, kas ir iestatīti kā iecienītākie. 
Šis noskatīšanās režīms ir ieteicams tad, ja fotoaparāts ir pievienots televizoram, un jūs vēlaties 
noskatīties ierakstītos attēlus. 
 
 
 
 
 
 1  .
 
Pabīdiet [REC]/[PLAYBACK] selektorslēdzi 
  
  stāvoklī 
un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 2  .
 
 taustiņu. 
Piespiediet 
 
 
 3  .
 
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [SLIDE SHOW], 
pēc tam piespiediet [MENU/SET]. 
 
 4  .
 
Piespiediet 
 un izvēlieties iespēju, pēc tam piespiediet 
[MENU/SET] taustiņu. 
•  [FAVORITE] iespēju var izvēlēties tikai tad, ja [PLAYBACK] 
izvēlnē (108 lpp.) [FAVORITE] iespēja ir iestatīta [ON] 
režīmā, n ir attēli, kas jau ir iestatīti kā iecienītākie. 
 u
 
Ja 4. solī ir izvēlēts [ALL] vai [FAVORITE] 
 5 .
 
Piespiediet 
 taustiņu, lai izvēlētos [START], un pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
 
 6  .
 
Piespiediet 
 taustiņu. lai pabeigtu slīdu demonstrāciju. 
•  Slīdu demonstrācijai beidzoties, tiek atiestatīts parastas 
noskatī anās režīms. 
š
 
Ja 4. solī ir izvēlēts [CATEGORY SELECTION] režīms. 
 5  .
 
Piespiediet 
 
taustiņus, lai izvēlētos apskates 
kategoriju, un pēc tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu, 
lai iestatītu. 
• 
Papildu informāciju par kategorijām skatīt 96. lpp. 
 
94 
VQT1T39