Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās)
 
 
 6  
 s
NU/
 
Press 
to elect [START] and then press [ME
SET]. 
 7   
e
Pr ss 
to finish the slide show. 
 
  
■ Veicamās darbības slīdu demonstrācijas laikā
Piespiediet 
 taustiņu un izvēlieties [START], pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
 
 
 
 taustiņu, lai pabeigtu slīdu demonstrāciju. 
Piespiediet 
•  Slīdu demonstrācijai beidzoties, tiek atiestatīts parastas noskatīšanās 
režīms. 
Kursors, kas parādās ekrānā attēlu noskatīšanās laikā, ir tāds pats kā 
 
taustiņi. 
• 
Nospiežot 
, izvēlnes ekrāns tiek atjaunots. 
 
(A) Apskatīt / apturēt (pauze) 
(B) Pārtraukt 
(C) Atgriezties pie iepriekšējā attēla* 
(D) Pāriet uz nākošo attēlu* 
* Šīs darbības var veikt tikai pauzes režīmā. 
 
(E) Samazināt skaļumu 
(F) Palielināt skaļumu 
■ Slīdrādes iestatījumu maiņa 
Slīdrādes noskatīšanās laikā slīdrādes iestatījumu ekrānā jūs varat mainīt [EFFECT] un [SETUP] 
iestatījumus. 
 
[EFFECT] 
(efekts) 
Jūs varat izvēlēties ekrāna efektus vai mūzikas efektus, vienam 
attēlam mainoties uz nākošo. 
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO] 
•  Ja ir izvēlēts [URBAN], attēls parādās melnbalts kā ekrāna efekts. 
•  [AUTO] iespēju var izmantot tikai tad, ja ir izvēlēta [CATEGORY SELECTION] attēlu 
noskatīšanās iespēja. Attēli tiek demonstrēti ar kategorijai iestatītajiem efektiem. 
 
[SETUP] (iestatīšana) 
Jūs varat regulēt [DURATION] (ilguma) vai [REPEAT] (atkārtošanas) iespējas. 
•  [DURATION] var iestatīt tikai tad, ja [EFFECT] ir iestatīts [OFF] režīmā. 
•  [AUDIO] iespēja tiks parādīta tikai tad, ja [EFEECT] ir iestatīts [OFF] režīmā. Iestatot [AUDIO] iespēju 
[ON] režīmā, skaņa tiek atskaņota vienlaicīgi ar nekustīgu attēlu ar skaņu. 
 
        Piezīmes 
•  Kustīgus attēlus nevar noskatīties slīdrādes režīmā. 
•  Jaunus mūzikas efektus nevar pievienot. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
Iespēja 
Iestatījums 
1 SEC. / 2 SEC. / 3 SEC. / 5 SEC. 
[DURATION] (ilgums) 
ON / OFF 
[REPEAT] (atkārtošana) 
ON / OFF 
[MUSIC] (mūzika) / [AUDIO] (skaņa)