Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
[PLAYBACK] režīms 
 
Attēlu izvēle un noskatīšanās  
([CATEGORY PLAY] / [FAVORITE PLAY]) 
[CATEGORY PLAY] (izvēlētās kategorijas attēlu noskatīšanās) 
Šajā režīmā jūs varat meklēt attēlu pēc skatu režīma vai citām kategorijām (piemēram, [PORTRAIT], 
[SCENERY] vai [NIGHT SCENERY]), un sakārtot attēlus dažādās kategorijās. 
 
 1  .
 
 
Veiciet 94. lpp. 1. un 2. solī aprakstītās darbības. 
 
 2  .
 
Piespiediet 
 3  .
 
 taustiņus un izvēlieties [CATEGORY PLAY], pēc 
tam piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
Piespiediet 
 un izvēlieties kategoriju, pēc tam  
piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai iestatītu. 
•  Ja izvēlētajā kategorijā ir atrasts attēls, kategorijas ikona izgaismojas zilā 
krāsā. 
•  Ja atmiņas kartē vai ierīces iebūvētajā atmiņā ir daudz attēlu, attēla 
sameklēšana var aizņemt diezgan ilgu laiku. 
•  Ja attēla meklēšanas laikā tiek piespiests 
, meklēšana tiek pārtraukta. 
•  Attēli tiek sakārtoti šādās kategorijās: 
  
  
e.g. s
  
  
cene modes
[SNOW],
•  Nekustīgus attēlus, kas ir izveidoti no kustīgiem attēliem, nevar noskatīties, izmantojot 
kustīgu attēlu kategoriju. 
Jūs varat noskatīties attēlus, kas ir iestatīti kā [FAVORITE] (iecienītākie) (108. lpp.). (Taču, tikai tad, ja 
[FAVORITE] iespēja ir iestatīta [ON] režīmā, un ir attēli, kas ir iestatīti kā [FAVORITE]). 
96 
VQT1T39 
[FAVORITE PLAY] (iecienītāko attēlu noskatīšanās) 
  
 
Π
  
í 
  
  
   
  
Í 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
Ierakstīšanas informācija, 
[CATEGORY] 
(kategorija) 
piemēram, skatu režīma 
iespējām 
Ierakstīšanas 
[CATEGORY] 
informācija, piemēram, 
(kategorija) 
skatu režīma iespējām 
[PORTRAIT], [i-PORTRAIT], 
[SOFT SKIN],  
 
[SELF PORTRAIT],  
[NIGHT PORTRAIT],  
i-NIGHT PORTRAIT],  
[BABY1] / [BABY2] 
[SPORTS], [PARTY], 
[CANDLE LIGHT], 
[FIREWORKS], 
[BEACH], [SNOW], 
[AERIAL PHOTO] 
 
[BABY1] / [BABY2] 
 
[SCENERY], [i-SCENERY], 
[SUNSET], [AERIAL PHOTO] 
 
[PET] 
 
[NIGHT PORTRAIT],  
 
[i-NIGHT PORTRAIT],  
[NIGHT SCENERY],  
[i-NIGHT SCENERY], 
[STARRY SKY] 
[FOOD] 
 
[TRAVEL DATE] 
 
[MOTION PICTURE]