Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās) 
 
         Piezīmes 
•  Skaņa ir dzirdama no skaļruņa. Papildu informāciju par skaļuma regulēšanu [SETUP] izvēlnē skatīt nodaļā 
[VOLUME] (26. lpp.). 
•  Ar šo fotoaparātu var noskatīties paātrinātas kustības (QuickTime Motion) JPEG formāta failus. 
•  Lūdzu, ņemiet vērā, ka komplektā iekļautajā programmatūras paketē ir ietverta QuickTime programmatūra, kas 
ir paredzēta ar šo fotoaparātu ierakstīto kustīgo attēlu apskatei datorā. 
•  Iespējams dažus paātrinātas kustības QuickTime Motion JPEG formāta failus, kas ir ierakstīti ar datoru vai citu 
ierīci, ar šo fotoaparātu nevarēs noskatīties. 
•  Skatoties attēlus, kas ir ierakstīti ar citu ierīci, attēlu kvalitāte var būt sliktāka vai arī attēlus var nebūt iespējams 
noskatīties. 
•  Kustīgus attēlus ar skaņu, kas ir ierakstīti, izmantojot citus fotoaparātus, ar šo ierīci, iespējams, nevarēs atskaņot.
•  Ja izmantojat lielas ietilpības atmiņas karti, paātrinātā tīšana atpakaļ var noritēt lēnāk. 
 
[PLAYBACK] režīms: 
   Kustīgu attēlu pārveidošana nekustīgos attēlos 
 
No ierakstītā  stīgā attēla jūs varat izveidot vienu nekustīgu attēlu (vienā vai deviņos ekrānos). Tas ir 
noderīgi, ja vēlaties rūpīgi apskatīt sportista u.c. kustības. 
ku
 
 
 
 
 
 1  .
 
Kustīgu attēla noskatīšanās laikā piespiediet  taustiņu, lai 
īslaicīgi apturētu attēlu noskatīšanos. 
 
 
•  Lai saglabātu ekrāna redzamo attēlu kā vienu attēlu → veiciet 3. solī 
aprakstītās darbības. 
•  Lai saglabātu kustīgu attēlu kā vienu attēlu deviņos logos → veiciet 2. 
solī aprakstītās darbības. 
 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu, lai tiktu parādīts deviņu 
logu noskatīšanās ekrāns. 
 2  .
 
(A): 30 kadri: attēls tiek parādīts katrā 1/30 sekundes daļā. 
 
Kadru parādīšana pa vienam 
: tiek parādīts katrs trešais kadrs; 
A
 : tiek parādīts katrs kadrs. 
 
Kadru skaita sekundē ātruma maiņa 
Grieziet tālummaiņas sviru 
virzienā. 
Kvalitāte
 
Kadri sekundē 
 
24 
→ 12→ 6 
30 
→ 15 → 10 → 5 
/ / 
 
10 
→ 5 
 
 
 3  
n.
 
Press the shutter butto
Deviņu logu izmantošanas pārtraukšana 
Piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
Piespiediet aizvara taustiņu. 
 
98 
VQT1T39