Panasonic DMC LX 3 Operating Guide (lv)

Download
Papildu funkcijas (noskatīšanās)
 
 4  .
 
Piespiediet   taustiņu un izvēlieties [YES], pēc tam 
piespiediet [MENU/SET] taustiņu. 
 
Attēla izmērs 
Pieejamais attēla izmērs ir šāds: 
Iespēja
 
Viens attēls 
Deviņi attēli 
2 M  
2 M  
/ 
 
0.3 M  
2 M  
0.3 M  
1 M  
/ 
•  [QUALITY] iespēja ir fiksēta 
         režīmā. 
 
        Piezīmes 
•  Kustīgus attēlus, kas ir ierakstīti ar citu ierīci, iespējams, fotoaparātā nevarēs saglabāt kā 
nekustīgus attēlus. 
[PLAYBACK] režīms: 
 
       [
PLAYBACK] (noskatīšanās) režīma izvēlnes lietošana
 
 
Ierakstītajiem attēliem noskatīšanās režīmā jūs varat izmantot dažādas iespējas, lai pagrieztu attēlus, 
iestatītu to aizsardzību utt. 
•  Izmantojot [TEXT STAMP], [RESIZE], [TRIMMIG], [LEVELING] vai [ASPECT CONV.] iespējas, 
tiek izveidots jauns, rediģēts attēls. Jaunu attēlu nevar izveidot, ja ierīces iebūvētajā atmiņā vai 
atmiņas kartē nav brīvas vietas, tādēļ vispirms ir ieteicams pārbaudīt brīvo vietu atmiņā un tad rediģēt 
attēlu. 
 
 
Jūs varat noskatīties attēlus pēc to ierakstīšanas datuma. 
 1  .
 
 
 2  .
 
[PLAYBACK] režīma izvēlnē (23. lpp) izvēlieties 
[CALENDAR] iespēju.  
•  Jūs varat arī pagriez tālummaiņas sviru vairākas reizes 
 
virzienā (W), lai atvērtu kalendāra ekrānu. (43. lpp.) 
 
Piespiediet 
 
taustiņu, lai izvēlētos apskates datumu. 
 
: izvēlieties mēnesi 
izvēlieties datumu 
•  Ja kādā mēnesī attēli nav ierakstīti, šis mēnesis netiek rādīts. 
VQT1T39  
99
 
 [CALENDAR] (kalendārā noskatīšanās)