Panasonic DMC-S3 Operating Guide (bs)

Download
 
 
 
Digitalni foto aparat 
 
Uputstvo za upotrebu 
naprednih funkcija 
 
Model br
DMC-S3 / DMC-S1 
 
 
 
 
 
 
Molimo Vas da pre upotrebe, pažljivo 
pročitate ovo uputstvo u potpunosti. 
 
 
Sadržaj 
 
Priprema foto aparata ............................................................. 2
 
Punjenje baterije ................................................................................... 2
 
Unos/vađenje kartice/baterije................................................................ 3
 
Podešavanje sata ................................................................................. 4
 
Osnovne operacije .................................................................. 4
 
Fotografisanje uz automatske postavke ................................................ 4
 
Fotografisanje uz zum........................................................................... 5
 
Snimanje video zapisa .......................................................................... 5
 
Pregled fotografija................................................................................. 5
 
Pregled snimaka u obliku liste............................................................... 6
 
Brisanje fotografija ................................................................................ 6
 
Postavka menija ................................................................................... 6
 
Upotreba [Setup] menija ....................................................................... 7
 
Operacija snimanja ................................................................. 7
 
Fotografisanje uz vaše postavke........................................................... 7
 
Poravnanje fokusa ................................................................................ 7
 
Promena prikazanih informacija ............................................................ 8
 
Fotografisanje uz tajmer........................................................................ 8
 
Fotografisanje uz blic ............................................................................ 8
 
Fotografisanje uz kompenzaciju ekspozicije.......................................... 9
 
Fotografisanje u skladu scenom............................................................ 9
 
Korisne funkcije za putovanja.............................................................. 10
 
Upotreba [Rec] menija ........................................................................ 10
 
Reprodukcija / uređivanje sadržaja ..................................... 12
 
Različiti metodi reprodukcije ............................................................... 12
 
Upotreba [Playback] menija ................................................................ 13
 
Povezivanje drugih uređaja.................................................. 14
 
Upotreba foto aparata uz PC .............................................................. 14
 
Štampanje .......................................................................................... 15
 
Pregled snimaka na TV ekranu ........................................................... 15
 
Ostale informacije ................................................................. 16
 
Lista ekranskih indikatora.................................................................... 16
 
Ekranske poruke................................................................................. 16
 
Otklanjanje problema .......................................................................... 17
 
Uslovi upotrebe i napomene ............................................................... 18
 
 
Pre upotrebe 
 
 
Rukovanje foto aparatom 
 
Zaštitite foto aparat od vibracija, sile ili pritiska. 
••
  Nemojte da koristite foto aparat pri narednim uslovima, zato što mogu 
da izazovu oštećenje sočiva, LCD monitora ili kućišta, odnosno kvar 
foto aparata ili da spreče snimanje. 
• Pazite da ne ispustite ili udarite foto aparat o tvrdu površinu. 
• Pazite da ne sednete uz foto aparat u zadnjem džepu pantalona i 
nemojte da gurate uređaj u punu torbu. 
• Nemojte da dodajete opremu na kaiš uređaja. 
• Nemojte da primenjujete suvišnu silu na sočivo ili monitor. 
 
Foto aparat nije otporan na prašinu, prskanje ili vodu. 
Izbegavajte upotrebu foto aparata na mestima sa velikom 
količinom peska ili prašine ili na mestima gde foto aparat može da 
dođe u kontakt sa vodom. 
••
  Nemojte da koristite foto aparat u slučaju da postoji opasnost da 
pesak, voda ili strani materijali uđu u foto aparat kroz sočivo ili otvore 
oko tastera. Budite izuzetno pažljivi zbog toga što u ovom slučaju 
može da dođe do nepopravljivog oštećenja foto aparata. 
• Na mestima sa velikom količinom prašine ili peska. 
• Tokom kiše ili pored obale, na mestima gde foto aparat može da 
bude izložen vodi. 
 
 
 
Kondenzacija (zamagljenje sočiva) 
••
  Kondenzacija može da se javi kada se foto aparat izloži iznenadnoj 
promeni temperature ili vlažnosti vazduha. U tom slučaju, na sočivu 
se može javiti kondezacija, buđ ili može da dođe do oštećenja foto 
aparata. 
••
  Ako dođe do kondenzacije, isključite foto aparat i sačekajte dva sata 
pre ponovne upotrebe. Kada se temperatura foto aparata približi 
temperaturi okruženja, kondenzacija se povlači sa sočiva. 
 
 
 
Obavezno napravite test snimak 
Pre važnih događaja (npr., na venčanjima), obavezno napravite test 
snimak da biste se uverili da foto aparat pravilno snima sliku i zvuk. 
 
 
 
Nema kompenzacije za propuštene snimke 
Ne možemo da vam kompenzujemo propuštene snimke ako tehnički 
problemi sa foto aparatom ili karticom spreče snimanje. 
 
 
 
Pažljivo razmotrite zakone o pravima na kopiranje 
Neovlašćena upotreba snimaka koji sadrže radove sa autorskim 
pravima za drugačiju namenu od privatne upotrebe je zabranjeno 
autorskim pravima. Čak i snimanje određenih materijala u privatne 
svrhe može da bude zabranjeno.  
 
 
 
Proverite odeljak pod naslovom „Napomene i mere 
opreza pri upotrebi“ 
 
 
Standardna oprema 
Pre upotrebe foto aparata proverite da li je oprema kompletna. 
••
  Izgled i oblik opreme može biti drugačiji u zavisnosti od zemlje ili 
regiona u kome ste kupili foto aparat. Dodatne informacije o opremi 
potrežite u osnovnom uputstvu za upotrebu. 
••
  Molimo vas da se oslobodite materijala za pakovanje na pravilan 
način. 
••
  Čuvajte male delove na bezbednom mestu, van domašaja dece. 
 
 
 
Opcionalna oprema 
••
  Memorijske kartice i AV kabl su opcionalni deo opreme. Možete da 
snimate ili reprodukujete slike sa interne memorije kada ne koristite 
karticu. 
••
  Kontaktirajte prodavca opreme ili najbliži servis ako izgubite priloženu 
opremu. (Opremu možete da kupite zasebno.)