Panasonic DMC-LZ7 Operating Guide (hu)

Download
22   
VQT2C09
VQT2C09
   23
A BEÁLLÍTÁS menüben történő beállításra vonatkozóan lásd a 16. oldalt.
 A BEÁLLÍTÁS menü használata 
(folytatás)
 ZOOM VISSZA
Megjegyzi a zoom arányát, 
ha kikapcsolja a készüléket.
OFF/ON
•  Nem lehet beállítani, ha az ‘ÖNARCKÉP’ jelenet üzemmódot használja.
SZÁMOZÁS TÖRL.
A képfájlok számának 
visszaállítása. 
IGEN/NEM
•  A mappaszám aktualizálódik, és a fájlszám 0001-től kezdődik. 
•  A mappaszám 100 és 999 között állítható be.
A számokat nem lehet visszaállítani, ha a mappaszám 
eléri a 999-et. Ebben az esetben mentse el az összes 
szükséges képet számítógépére, és formázza meg a 
•  A mappaszám visszaállítása 100-ra:
Először formázza meg a beépített memóriát vagy kártyát, 
és állítsa vissza a fájlszámokat a ‘SZÁMOZÁS TÖRL.’ 
funkcióval. Utána válassza az ‘IGEN’ lehetőséget a 
mappaszám visszaállítási képernyőjén.
ALAPÁLLAPOT
Az alapbeállítások 
visszaállítása.
FELV. BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA?
IGEN/NEM
KIINDULÁSI PARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA?
IGEN/NEM
•  Az ‘ARCFELISMERÉS’ 
 funkcióval rögzített 
információk törlődnek a felvételi beállítások kezdeti 
értékekre való visszaállításakor.
•  A BEÁLLÍTÁS paraméterek visszaállítása az alábbiak 
visszaállítását eredményezi: 
A ‘BABA’ és ‘HÁZIÁLLAT’ motívumprogramokban megadott 
születésnapok és nevek, illetve a LEJÁTSZÁS menü ‘UTAZÁSI 
IDŐP.’, ‘VILÁGIDŐ’, ‘ZOOM VISSZA’, ‘KEDVENC’ pontjai 
(‘OFF’ állásban) és a ‘KIJELZ.FORG.’ pont (‘ON’ állásban).
•  A mappaszámok és az órabeállítások nem állítódnak vissza.
•  Mivel a lencsefunkció visszaállításra kerül, a 
fényképezőgép mozgásának hangja lehet, hogy 
hallhatóvá válik. Ez nem működési hiba.
USB ÜZEMMÓD
Válassza ki a kommunikáció 
módját, ha a fényképezőgépet 
számítógéphez vagy 
nyomtatóhoz csatlakoztatja 
USB-kábellel.
 KIVÁL. CSATL.-KOR:
Válassza a ‘PC’ vagy a ‘PictBridge(PTP)’ funkciót valahányszor 
számítógéphez vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozik.
 PictBridge (PTP) :  Válassza akkor, ha PictBridge-
kompatibilis nyomtatóhoz csatlakozik.
 PC: Válassza akkor, ha számítógéphez csatlakozik.
Tétel
Beállítások, megjegyzések
VIDEOKIMENET
Változtassa meg a 
videokimenet formátumát, 
ha televízióhoz stb. 
csatlakozik. (csak 
LEJÁTSZÁS üzemmódnál). 
NTSC
 
/ PAL:
  
Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben az AVCHD 
Lite-formátumban rögzített mozgóképeket nem lehet 
megfelelően lejátszani. 
•  Akkor működik, ha AV-kábel van csatlakoztatva.
TV-KÉPARÁNY
Változtassa meg a 
képarányt, ha televízióhoz 
stb. csatlakozik. (csak 
LEJÁTSZÁS üzemmódnál).
 
•  Ha 
 értékre van állítva, akkor a képek az LCD-
monitoron függőlegesen nyújtottan jelennek meg. (Akkor 
működik, ha AV-kábellel van csatlakoztatva.)
HDMI MÓD 
A kimeneti felbontás 
beállítása, ha a készülék 
(külön megvásárolható) 
HDMI-minikábellel 
van csatlakoztatva HD 
televízióhoz. (106. o.)
  AUTO:   A kimeneti felbontást a készülék automatikusan 
határozza meg, a csatlakoztatott televíziótól 
kapott információk alapján.
  1080i:   A kimenet 1080 effektív sor váltottsoros formátumban.
  720p:   A kimenet 720 effektív sor progresszív formátumban.
  576p
1
/480p
2
:  A kimenet 576 (vagy 480) effektív sor 
progresszív formátumban.
1
 Ha a videokimenet ‘PAL’ rendszerre van állítva
2
 Ha a videokimenet ‘NTSC’ rendszerre van állítva
Váltottsoros és progresszív formátumok
Az ‘i’ = váltottsoros (váltottsoros beolvasás) formátumban 
az effektív beolvasási sorok 1/50 mp-ként váltakozva 
jelennek meg. A ‘p’ = progresszív formátumban (progresszív 
beolvasás) egyidejűleg minden effektív beolvasási sorhoz 
nagy felbontású videojel érkezik 1/50 mp-ként.
A fényképezőgép HDMI-aljzata támogatja az ‘1080i’ HD 
videokimenetet.
A progresszív vagy HD videoélmény érdekében használjon 
a funkciókkal kompatibilis televíziókészüléket.
•  A mozgókép kimenete lejátszás esetén csupán 720p, bár 
‘1080i’ értékre van beállítva.
•  Ha az ‘AUTO’ beállítás mellett nem jelenik meg videokép 
a televízión, próbálkozzon az ‘1080i’, ‘720p’, vagy ,‘576p’ 
(‘480p’) formátumokkal, hátha ezek egyikén megjeleníthető 
a videofelvétel. (Tekintse át a televízióhoz kapott 
kézikönyvet.)
•  Aktiválódik, amint (külön megvásárolható) HDMI-
minikábelt csatlakoztat a készülékhez.
Tétel
Beállítások, megjegyzések
A ‘HDMI MÓD’ menüpont nem áll rendelkezésre a DMC-TZ6/DMC-TZ65 típusoknál.