Panasonic DMC-LZ7 Operating Guide (hu)

Download
24   
VQT2C09
VQT2C09
   25
A BEÁLLÍTÁS menüben történő beállításra vonatkozóan lásd a 16. oldalt.
 A BEÁLLÍTÁS menü használata 
(folytatás)
VIERA Link 
Ha a VIERA Link 
engedélyezve van, 
a fényképezőgép 
működtetéséhez használja 
a televízió távirányítóját. 
(107. o.)
OFF:  a műveletekhez használja a fényképezőgép saját 
gombjait.
ON:  a műveletekhez használja a VIERA Link rendszerrel 
kompatibilis készülék távirányítóját. (Nem elérhető 
az összes művelet.) A fényképezőgép saját gombjai 
korlátozottan működnek.
•  A (külön megvásárolható) HDMI-minikábellel történő 
csatlakoztatáskor működik.
VERZ.SZÁM KIJ.
Ellenőrizze a 
fényképezőgép firmware-
verzióját.
Megjelenik az aktuális 
verzió.
FORMÁZÁS
A ‘BEÉPÍTETT 
MEMÓRIA HIBA’ vagy 
a ‘MEMÓRIAKÁRTYA 
HIBA’ felirat 
megjelenésekor, vagy a 
beépített memória vagy 
a kártya formázásakor 
használja.
A kártya/beépített 
memória formázását 
követően az adatok 
nem állíthatók vissza. A 
formázás megkezdése 
előtt figyelmesen nézze 
át a kártya/beépített 
memória tartalmát.
IGEN/NEM
hálózati adapterre (külön megvásárolható) van szükség. 
(Csak a behelyezett kártya formázódik, ha van ilyen; a belső 
memória akkor formázódik, ha nincs behelyezve kártya.)
•  A kártyák formázását mindig ezzel a fényképezőgéppel 
végezze.
•  Az összes képadat (beleértve a védett képeket is) 
•  Formázás alatt ne kapcsolja ki a készüléket, és ne 
hajtson végre más műveleteket.
•  Forduljon a kiskereskedőhöz, ha a formázást nem tudta 
sikeresen befejezni.
•  A beépített memória formázása több percbe telhet.
 NYELV
A kijelző nyelvének 
megváltoztatásához.
Állítsa be a képernyőn kijelzett nyelvet.
Tétel
Beállítások, megjegyzések
A ‘VIERA Link’ menüpont nem áll rendelkezésre a DMC-TZ6/DMC-TZ65 típusoknál.
Tétel
Beállítások, megjegyzések
 DEMO MÓD
Funkciók bemutatásának 
megtekintése.
REMEGÉS, TÉMAMOZG. DEMO: (Csak felvétel közben)
A remegés és a téma mozgásának mértékét mutatja az 
ábra. (Becslés)
Mozgásészlelés
Remegés
Nagy ← Kicsi → Nagy
•  Ha a FELVÉTEL/LEJÁTSZÁS kapcsoló 
 állásban van, 
egy megjelenő üzenet arra kéri a felhasználót, hogy 
kapcsolja át 
 állásba.
•  Megállításhoz→ Nyomja meg a DISPLAY gombot. (10. o.)
•  A bemutató alatt nem lehet felvételt készíteni és 
zoomolni.
•  Használja a mozgásészlelő bemutatót a kontrasztos 
színeket tartalmazó tárgyaknál.
AUTO DEMO. :A bevezető diavetítés megtekintése
OFF/ON
• Bezáráshoz →  Nyomja meg a ‘MENU/SET’ gombot
•  Ha a fényképezőgépet bekapcsolva hagyja, miközben 
a (külön megvásárolható) hálózati adapterhez van 
csatlakoztatva, és nincs benne kártya, a demo minden 
alkalommal automatikusan elindul, amikor kb. 2 percen 
keresztül nem használja a készüléket.