Panasonic DMC-LZ7 Operating Guide (hu)

Download
108   
VQT2C09
VQT2C09
   109
Megtekintés televízió képernyőjén 
(folytatás)
A DMC-TZ6/DMC-TZ65 készülékek nem támogatják a VIERA Link funkciót.
 Egyéb, kapcsolódó műveletek
 Kikapcsolás
   A fényképezőgép is kikapcsolható a távirányítóval, a televízió kikapcsolásával 
egyidejűleg.
 Automatikus bemenetválasztás
 • 
 
E funkciónak köszönhetően a televízió bemenete automatikusan a fényképezőgép 
kijelzőjére vált, ha bekapcsolja a fényképezőgépet, amikor a HDMI-minikábellel 
van csatlakoztatva a televízióhoz. A (készenléti üzemmódban lévő) televízió is 
bekapcsolható a fényképezőgépen keresztül (ha a televízió ‘Power on link (Vezérelt 
bekapcsolás)’ pontjának beállítása ‘BE’).
 • 
 
Előfordulhat, hogy a bemeneti beállítások nem módosíthatók automatikusan egyes 
HDMI-aljzattal rendelkező televíziókon. Ebben az esetben módosítsa a bemeneti 
beállítást a televízió saját távirányítójával (a részleteket lásd a televízióhoz kapott 
használati utasításban).
 • 
 
Ha a VIERA Link (HDMI) nem működik megfelelően, lásd: 118. o.
  Ha nem tudja biztosan, hogy televíziója kompatibilis-e a VIERA Link funkcióval, akkor 
nézzen utána a készülék használati utasításában.
  Ha a fényképezőgép ‘VIERA Link’ beállítása (24. o.) ‘ON’, akkor a fényképezőgép saját 
gombjai csak korlátozott mértékben használhatók.
  Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott televízión aktiválva van a VIERA Link 
(HDMI) (a részleteket lásd a televízió használati utasításában).
  Ha nem szeretné használni a VIERA Link (HDMI) funkciót, állítsa a fényképezőgép 
‘VIERA Link’ beállítását (24. o.) ‘OFF’ értékre.
  A ‘HDMI MÓD’ (23. o.) ‘1080i’ beállítása csak a következő esetekben hatékony:
 • 
tévéképernyő   lap kiválasztása
  • a DIABEMUTATÓ ‘CSAK KÉP’ kiválasztása
 • 
 
a DIABEMUTATÓ ‘KATEGÓRIAVÁLASZTÁS’ kiválasztása esetén (az   Utazási 
időpont kivételével)
Minden más esetben a képek kimenete ‘720p’.
  Ha a tévéképernyőn kiválasztja a   lapot, miközben a ‘HDMI MÓD’ (23. o.) beállítása 
‘AUTO’ vagy ‘1080i’, akkor a képernyő elsötétül, mielőtt visszatér az egyképes lejátszás 
megjelenítéséhez. Ez nem jelent hibás működést.
  Ha a   lapot választja ki a tévéképernyőn, akkor nem választható ki az   (Utazási 
dátum), 
 (AVCHD Lite), vagy   (MOTION JPEG) érték a DIABEMUTATÓ menüpont 
‘KATEGÓRIAVÁLASZTÁS’ beállításánál.
 Rendelkezésre álló funkciók
A fényképezőgépet a televízió távirányítójával is működtetheti.
(1) Többképes lejátszás
     A lejátszandó adattípusok közötti váltáshoz nyomja 
meg a televízió távirányítóján lévő piros gombot.
•  A lejátszható adattípusokat az alábbi sorrendben 
léptetheti végig: 
‘ALL’ →   → 
 →   → ‘ALL’
     Képet a ▲▼◄► gombokkal választhat, és az ‘OK’ gomb 
megnyomásával jelenítheti meg egyképes megjelenítési módban.
     A diabemutató beállításait és egyéb menüpontokat a 
‘OPTION’ gomb megnyomásával érheti el.
(2) Egyképes megjelenítés
    A képek között a ◄► gombokkal léptethet.
     A felvételi információk megjelenítéséhez nyomja meg 
a ▲ gombot.
    A ▼ gombbal visszatérhet a többképes lejátszáshoz (1).
   
  Ha az egyképes megjelenítést az ‘ALL’ vagy a 
 
adattípus-beállítástól érte el
A diabemutató (3) elindításához nyomja meg az ‘OK’ gombot.
   
  Ha az egyképes megjelenítést a 
 vagy a   
adattípus-beállítástól érte el
A mozgóképlejátszás elindításához nyomja meg az 
‘OK’ gombot.
A lejátszás vissza-/gyors előretekeréséhez nyomja meg 
◄► gombokat, leállításához pedig a ▼ gombot.
Műveleti ikonok
(3) Diabemutató
     A diabemutató elindításához/pillanatleállításához 
nyomja meg az ‘OK’ gombot.
     Pillanatleállítás alatt a ◄► gombokkal léptetheti a 
mozgóképeket.
     A diabemutató leállításához és az egyképes megjelenítéshez 
(2) való visszatéréshez nyomja meg a ▼ gombot.
   
  Mozgóképek hangjának lejátszása diabemutató közben:
Ha diabemutató közben szeretné lejátszani a 
mozgókép hangját, és az ‘ALL’ adattípust választotta, 
nyomja meg a ‘OPTION’ gombot, és a ‘Diavetítés 
indítás’ beállítások között kapcsolja ki az ‘Effekt’ 
beállítást, és kapcsolja be az ‘Audio’ beállítást.
   
  Műveleti ikonok megjelenítése/elrejtése
A műveleti ikonokat a ‘RETURN’ gomb megnyomásával 
rejtheti el. Ha a műveleti ikonok rejtve vannak, a ‘OPTION’ 
gomb megnyomásával jelenítheti meg őket ismét.
Műveleti ikonok