Panasonic DMC-LZ7 Operating Guide (hu)

Download
114   
VQT2C09
VQT2C09
   115
Először próbálja ellenőrizni ezeket a tételeket (114 -  119. o.).
(A menübeállítások alapértékekre történő visszaállítása megoldhat egyes problémákat.
Próbálja meg a BEÁLLÍTÁS menü ‘ALAPÁLLAPOT’ pontjának használatát felvételi 
üzemmódban (22. o.).)
Kérdések, válaszok és Hibaelhárítás
Akkumulátor, áram
A fényképezőgép még akkor sem működik, ha be van kapcsolva.
Az LCD-monitor kikapcsolódik még akkor is, ha a fényképezőgép be van kapcsolva.
 A  fényképezőgép ‘ENERGIATAK.’ vagy ‘AUTO LCD KI’ módra van állítva (21. o.).
  →  A funkció kikapcsolásához nyomja le félig az expozíciós gombot.
 Az akkumulátort újra kell tölteni.
A fényképezőgép kikapcsolódik, amint bekapcsolja azt.
 Az akkumulátort újra kell tölteni.
 A  fényképezőgép ‘ENERGIATAK.’ módban van. (21. o.)
  →  A funkció kikapcsolásához nyomja le félig az expozíciós gombot. 
Ez a készülék automatikusan kikapcsol. 
 
 Ha a fényképezőgépet (külön megvásárolható) HDMI-minikábel segítségével VIERA Link 
funkcióval kompatibilis televízióhoz csatlakoztatja, és a televízió távirányítójával kikapcsolja azt, 
akkor a fényképezőgép is kikapcsol.
  →  Ha nem szeretné használni a VIERA Link funkciót, állítsa a ‘VIERA Link’ beállítást ‘OFF’ 
Felvétel
Nem tud képeket rögzíteni.
 A FELVÉTEL/LEJÁTSZÁS kapcsoló nem 
 (felvétel) állásban van.
 A beépített memória/kártya megtelt. → Szabadítson fel helyet nem kívánt képek törlésével (39. o.).
Nem lehet kártyára menteni.
 Ne formázza a kártyákat más készüléken.
  → A kártyák formázását mindig ezzel a fényképezőgéppel végezze. (24. o.)
A felvételi kapacitás kicsi.
 Az akkumulátort újra kell tölteni.
  → Teljesen feltöltött akkumulátort használjon (vásárláskor nincs előre feltöltve). (11. o.)
  →  Az akkumulátor lemerül, ha bekapcsolva hagyja a fényképezőgépet.
Gyakran kapcsolja ki a fényképezőgépet pl. az ‘ENERGIATAK.’ vagy az ‘AUTO LCD KI’ mód 
 Ellenőrizze a kártyák és a beépített memória képfelvételi kapacitását. (
 
 
A felvett képek fehérnek tűnnek.
 A lencse piszkos (ujjlenyomatok stb.).
  →  Kapcsolja be a fényképezőgépet az objektív kinyitásához, és törölje le a lencse felszínét puha, száraz ruhával.
A rögzített képek túl világosak/túl sötétek.
 A sötét helyeken felvett képek vagy világos témák (hó, fényes körülmények stb.) elfoglalják 
a képernyő legnagyobb részét. (Az LCD-monitor fényessége eltérhet a tényleges képétől) → 
  A ‘MIN. ZÁRSEB.’ gyors sebességre (pl. ‘1/250’ értékre) van állítva (76. o.).
2-3 képet készít a fényképezőgép az expozíciós gomb egyetlen lenyomására.
 A  fényképezőgép ‘EXPOZÍCIÓSOROZAT’ (47. o.), ‘MULTI-KÉPARÁNY 
motívumprogramok használatára van beállítva. 
Felvétel (folytatás)
A fókusz nem pontosan igazított.
 Nem  megfelelő üzemmódot állított be a téma távolságához. (A fókusztartomány a felvételi 
üzemmódnak megfelelően eltér.)
 A téma a fókusztartományon kívül van.
A felvett képek elmosódottak. Az optikai képstabilizátor hatástalan.
 Sötét helyeken a zársebesség lassabb és az optikai képstabilizátor kevésbé hatékony.
  → Tartsa a fényképezőgépet erősen mindkét kezével, karjai legyenek közel a testéhez.
zársebességet állított be.
Nem használhatja az ‘EXPOZÍCIÓSOROZAT’ vagy a ‘MULTI-KÉPARÁNY 
’ 
motívumprogramot.
 Már csak 2 vagy kevesebb kép készítéséhez elegendő a memória.
A felvett képek durvának tűnnek, vagy interferencia van jelen.
 Magas az ISO érzékenység, vagy alacsony a zársebesség.
  (Az ÉRZÉKENYSÉG alapbeállítása ‘AUTO’ – interferencia léphet fel beltéri képeknél.)
  →  Alacsonyabb ‘ÉRZÉKENYSÉG’ (69. o.).
  →  A ‘SZÍN ÜZEMMÓD’ értéke legyen ‘NATURAL’ (75. o.)
  →  Világosabb helyeken készítsen képeket.
 A fényképezőgép ‘MAGAS ÉRZÉK.’ vagy ‘GYORS SOROZAT’ motívumprogramra van állítva. 
  (A kép a nagy érzékenységre reagálva enyhén durvább lesz)
Sötétnek tűnnek a képek, vagy nem megfelelőek a színek.
 A fényforrástól függően előfordulhat, hogy a színek természetellenes hatást keltenek.
  →  A színek igazításához használja a FEH. EGY. funkciót. (70. o.)
A felvett kép fényereje vagy színei eltérnek a való élettől.
 A fénycsöves világításnál készített képeknél szükség lehet gyorsabb zársebességre, mely némileg 
megváltozott fényerőhöz és színekhez vezethet, de ez nem hiba.
A felvétel során vöröses függőleges vonal (elkenődés) jelenik meg.
 Ez a CCD jellegzetessége, és akkor jelenhet meg, ha a téma fényesebb 
területeket tartalmaz. Előfordulhat, hogy némi elmosódás jelenik meg e területek 
körül, de ez nem hiba. A fényképezőgép ezt rögzíti mozgóképeknél, azonban 
állóképeknél nem.
 Azt ajánljuk, hogy képek készítésénél tartsa távol a képernyőt erős fényforrásoktól, 
pl. napfénytől.
A mozgókép-felvétel menet közben megáll.
 MultiMediaCard használata (nem kompatibilis mozgókép-felvétellel).
 Mozgóképfelvételek készítéséhez ‘Class 6’  vagy nagyobb sebességű SD-kártya használata ajánlott.
 
 Az SD-sebességosztály a folyamatos adatírás sebességét adja meg.
 ‘HD’, ‘WVGA’ vagy ‘VGA’ értékre beállított ‘FELV. MINŐSÉG’ esetén legalább 10 MB/s sebességű kártya 
használata ajánlott (a sebesség például látható a csomagoláson).
 Ha ‘Class 6’ jelzésű kártyát, vagy 10 MB/s vagy gyorsabb kártyát használ, és a felvételkészítés 
leáll, az adatírási sebesség lassú. Javasoljuk, hogy mentse más eszközre a memóriakártya 
 Egyes kártyák esetén előfordulhat, hogy a hozzáférés jele nem sokkal a felvétel után megjelenik, 
és a felvétel menet közben leáll.
A téma nem rögzíthető. (az AF követés sikertelen)
 Ha a téma színe eltér a környezettől, állítsa az AF-területet a témára jellemző színekre oly módon, 
hogy az adott területet az AF-területhez igazítja. (71. o.)