Panasonic DMC-LZ7 Operating Guide (hu)

Download
10   
VQT2C09
VQT2C09
   11
Az alkatrészek nevei
Akkumulátor töltése
Az első használat előtt mindig töltse fel az akkumulátort! (eladáskor nincs előre feltöltve)
Navigációs gomb
MENU/SET
(menü kijelzése/beállítása/befejezése) 
Balra navigációs gomb (◄)
Lefelé navigációs gomb (▼)
   A megjelenés, a műszaki tartalom és a képernyőkijelzés a használt típustól függően eltérhet. A jelen 
kézikönyvben található leírások elsősorban a DMC-TZ7 típust veszik alapul.
   
 A DMC-TZ6/DMC-TZ65 csak egy mikrofonnal rendelkezik (egy hangcsatornás).
   
Ez a DMC-TZ6/DMC-TZ65 típusnál nem áll rendelkezésre.
    3
 A DMC-TZ6 esetében a méret eltérő.
    4
 A DMC-TZ6 típus nem rendelkezik ezzel a gombbal.
Állványcsatlakozó 
háromlábú állványhoz
Kártya-/
Kioldókar
 Kézi pánt fűzőlyuk
A fényképezőgép 
leejtésének megelőzésére 
javasoljuk a mellékelt kézi 
pánt használatát.
Üzemmódválasztó tárcsa
(
 
Expozíciós gomb
(
 
Fényképezőgép ON/OFF 
Vaku 
(
 
Önkioldó jelzője 
AF-segédfény
Objektív
Lencse 
Sztereó mikrofon
1
 
(
 
LCD-monitor
3
Állapotjelző
FELVÉTEL/LEJÁTSZÁS kapcsoló
(
 
DISPLAY gomb 
Q.MENU 
HDMI-aljzat
 
AV/DIGITAL/MULTI-
aljzat 
•  Mindig eredeti Panasonic 
hálózati adaptert használjon 
(választható).
•  Kizárólag eredeti Panasonic (külön megvásárolható 
DMW-MCA1 típusú), többféle csatlakozással 
rendelkező átalakító adaptert használjon.
Mozgókép gomb
 
E.ZOOM gomb 
 Ebben a kézikönyvben a használt gomb árnyékolva látszik, vagy ▲▼◄► jelzi.
Felfelé navigációs gomb (▲)
•  Multi-képarány
2
 
Jobbra navigációs gomb (►)
•  Vaku (41. o.)
  Tudnivalók a készülékkel használatos akkumulátorokról (2009 
februárjától)
  Ezzel a készülékkel a DMW-BCG10E típusú akkumulátor használható.
Tudomásunkra jutott, hogy egyes helyeken az eredeti termékhez nagyon 
hasonló, hamis gyártmányú akkumulátorokat árusítanak. E hamis akkumulátorok 
közül némely típusok nincsenek ellátva a biztonsági előírásoknak megfelelő, 
belső védelemmel. Ezen akkumulátorok használata mellett tűz- és 
robbanásveszély áll fenn. Felhívjuk figyelmét, hogy vállalatunk semmilyen 
felelősséget nem vállal a hamis akkumulátor használata során bekövetkezett 
balesetekért vagy károsodásért. A biztonságos használat érdekében javasoljuk, 
hogy kizárólag valódi Panasonic akkumulátort használjon.
 • A 
megfelelő töltőt és akkumulátort használja.
 •  
E fényképezőgép egy funkciója révén képes azonosítani a behelyezett akkumulátort, 
és ez a funkció kompatibilis a megfelelelő (DMW-BCG10E) akkumulátorral. (A 
funkcióval nem kompatibilis akkumulátorok nem használhatók.)
Akkumulátor (modelltől függő)
Töltésjelző (CHARGE)
Világít:  A töltés folyamatban van, kb. 130 perc 
(Max.) 
Nem világít:  A töltés befejeződött
Ha a jelző villog: 
•  A töltés a normálisnál tovább tarthat, ha az 
akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy 
túl alacsony (előfordulhat, hogy a töltés még 
nem fejeződött be).
•  Az akkumulátor-/töltőérintkező piszkos. 
Tisztítsa meg száraz ruhával.
Töltő (modelltől függő)
Illessze helyükre 
az akkumulátor 
csatlakozó érintkezőit, 
és helyezze az 
akkumulátort a töltőbe
Gondoskodjon arról, hogy a 
‘LUMIX’ felirat kifelé nézzen.
Csatlakoztassa a töltőt a 
konnektorhoz
   A váltakozó 
áramú kábel 
nem teljesen 
illeszkedik 
a váltakozó áramú 
csatlakozóaljzatba. 
Egy rés marad az ábra jobb 
szélének megfelelően.
A töltés befejezése 
után válassza le az 
akkumulátort
  Húzza ki a töltőt és az 
akkumulátort, ha a töltés 
befejeződött.