Panasonic DMC-LZ7 Operating Guide (hu)

Download
14   
VQT2C09
VQT2C09
   15
Az akkumulátor és a kártya behelyezése 
(folytatás)
Az óra beállítása
(Amikor a fényképezőgépet 
kiveszi a gyári csomagolásból, az 
órája még nincs beállítva.)
Megmaradó akkumulátor- és memóriakapacitás
Hátralévő képek (
 
Akkor jelenik meg, ha nincs kártya a készülékben 
(a képek a belső memóriában tárolódnak)
Megmaradó akkumulátor-kapacitás (csak akkor, ha akkumulátort használ)
(pirosan villog)
Ha az akkumulátor jelzése pirosan villog (vagy az állapotjelző az LCD monitor 
Működés közben
A kártya   vagy beépített memória 
 szimbóluma pirosan jelenik meg.
Ez azt jelenti, hogy folyamatban van valamilyen művelet, például képek felvétele, olvasása, törlése 
vagy formázása. Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az akkumulátort, kártyát vagy 
hálózati adaptert (külön megvásárolható) (ez adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet).
Ne tegye ki a fényképezőgépet rezgésnek, ütésnek vagy statikus elektromosságnak. Ha a fentiek 
következtében leáll a fényképezőgép működése, próbálja újból végrehajtani a műveletet.
 Ajánlott, hogy az összes fontos képét átmásolja számítógépére (mivel az elektromágneses 
hullámok, a statikus elektromosság vagy hibák az adatok sérülését okozhatják).
 A modellszámokat és a típusokat illetően ld. a 
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs webhelyet (Ez a hely csak angol nyelvű.)
Képek mentési helye (kártyák és beépített memória)
Ha van kártya a készülékben, akkor arra kerülnek a képek, ha nincs, akkor a beépített 
memóriára 
 történik a felvétel.
 Kompatibilis memóriakártyák (külön megvásárolható)
Az alábbi SD-szabvány alapú kártyák (javasolt a Panasonic márka)
•  SD-memóriakártyák (8 MB - 2 GB)
•  SDHC-memóriakártyák (4 GB - 32 GB)
 Csak az SDHC memóriakártyákkal kompatibilis 
eszközökkel lehet használni. (A műveletek megkezdése 
előtt mindig olvassa el a készülék használati utasításait)
•  A 4 GB feletti kártyák csak akkor használhatók, ha SDHC-
logóval vannak ellátva.
 Formázza újra a kártyát ezzel a fényképezőgéppel, ha korábban 
 Ha a kártya kapcsológombja ‘LOCK’ állásban van, akkor nem lehet 
végrehajtani az olyan műveleteket, mint pl. formázás, felvétel és törlés.
 Multimédia-kártyákat is lehet használni (csak állóképekhez)
 Beépített memória (kb. 40 MB)
 Hosszabb ideig tarthat a hozzáférés, mint kártyák esetén.
 A ‘FELV. MINŐSÉG’ ‘QVGA’ beállítása (78. o.) kizárólag a beépített memóriába történő 
mozgóképfelvétel-készítéshez áll rendelkezésre.
Kapcsoló 
(LOCK)
32
32
32
SD-memóriakártya
SDHC-memóriakártya
(külön megvásárolható)
SDHC-logó
A készülék bekapcsolása előtt állítsa a FELVÉTEL/LEJÁTSZÁS kapcsolót 
 állásba.
Kapcsolja be a készüléket
A ▲▼ gombok segítségével válassza ki a nyelvet, 
majd nyomja meg a ‘MENU/SET’ gombot.
(A DMC-TZ6PR modellen nem jelenik meg a 
nyelvválasztó képernyő.)
Az ‘ÁLLÍTSA BE AZ ÓRÁT’ felirat jelenik meg, 
amikor először kapcsolja be a készüléket.
Amíg ez az üzenet látható
Nyomja meg a ‘MENU/SET’ gombot 
Válassza ki a beállítani kívánt tételt (év, 
hónap, dátum, idő, megjelenítési sorrend, 
időkijelzési formátum), és állítsa be.
Válassza 
ki a tételt
Válassza ki a kijelzés 
formátumát
Állítsa be 
a dátumot, 
időt vagy 
kijelzést.
•  Törlés → Nyomja meg a   gombot.
•   Példa a kijelzési sorrend és az időkijelzési formátum beállítására
[N/H/É] [DE/DU]: 12:34 PM 15.ÁPR.2009
[H/N/É] [24ÓRA]: 12:34  ÁPR.15.2009
[É/H/N] [24ÓRA]: 2009.4.15  12:34
  
A [DE/DU] választása esetén az éjféli 0:00 megjelenítése 
12:00 de., míg a déli 0:00 kijelzése 12:00 du.
Mentse el a beállításokat
Nyomja meg a ‘MENU/SET’ gombot 
•  Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze az időkijelzést.
(Az időt és a dátumot a ‘DISPLAY’ gomb többszöri 
megnyomásával lehet megjeleníteni.)
FELVÉTEL/LEJÁTSZÁS kapcsoló
   Ha nem állítja be a dátumot és az időt, akkor képek digitális fotólaborban nyomtatásakor vagy a 
‘SZÖVEGBÉLY.’ (88. o.) funkció használatakor a dátum és idő nem megfelelően fog megjelenni. 
   Az évet 2000 és 2099 között lehet megadni.
   Miután beállította az időt, a helyes dátum még akkor is kinyomtatható, ha egyébként nem jelenik 
meg a fényképezőgép kijelzőjén.
 A helyi idő beállítása 
külföldi célállomás esetén
 
 ‘VILÁGIDŐ’ (66. o.)
Az időbeállítás megváltoztatása
Válassza a BEÁLLÍTÁS menü 
‘ÓRABEÁLL.’ pontját (19. o.), majd 
hajtsa végre a   és   lépést.
•  Az órabeállítások az akkumulátor 
eltávolítása után kb. 3 hónapig 
maradnak meg, feltéve, hogy 
teljesen feltöltött akkumulátor volt a 
fényképezőgépben az előző 24 órában.