Panasonic DMC-LZ40 Operating Guide (et)

Download
Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend 
tuleviku tarvis alles. 
  Veebisait: http://www.panasonic.com
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks 
PDF-vormingus lisafunktsioonide kasutusjuhendist. Laadige 
see lugemiseks järgmiselt veebisaidilt alla:
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=
DMC-LZ40&dest=EB
Klõpsake soovitud keelel.
 PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks 
    vajate tarkvara Adobe Reader.
    Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida selle Adobe Readeri versiooni, 
    mis on kasutatav teil olemasoleva opsüsteemiga. (2014. aasta jaanuari seisuga)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
Tootja:  
 
Panasonic Corporation 
 
 
Kadoma, Osaka, Jaapan
Euroopasse importija:  Panasonic Marketing Europe GmbH
 
 
Panasonic Testing Centre
 
 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
©
 Panasonic Corporation 2014
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi 
ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera tegelikud 
juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut selle kasutusjuhendi 
joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena edastatava materjali 
salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse 
seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
Hoidke seda seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest.
Kasutada tohib ainult soovitatud tarvikuid.
Ärge eemaldage katteid.
Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd tuleb lasta teha kvalifitseeritud 
hooldustehnikul.
Kasutatav pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ning peab olema kergesti 
ligipääsetav.
„
 Toote andmesilt
Toode
Asukoht
Digikaamera
Põhjal
„
 Info toiteadapteri (kuulub komplekti) kohta
ETTEVAATUST!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud 
seinakappi ega muusse umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on hästi 
ventileeritud.
Seade on ooteolekus, kui toiteadapter on ühendatud. Kui toiteadapter on ühendatud 
elektrivõrgu pistikupessa, siis on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub toitelüliti).
Põhifunktsioonide 
kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr 
DMC-LZ40
VQT5G04
F0114MG0
 
EB
„
 Info aku kohta
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult tootja soovitatud 
tüüpi akuga.
Akude kõrvaldamiseks pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et 
saada infot nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega 
autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle 60°C ega 
tuhastada.
Ohutusnõuded
Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu toodetud USB-ühendusjuhet 
(DMW-USBC1: lisavarustus).
Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat toiteadapterit.
Kasutage alati Panasonic AV-juhet (DMW-AVC1: lisavarustus).
Kasutage Panasonicu originaalakusid (DMW-BCM13E).
Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada digikaamera talitluskvaliteeti.
Allaneelamise vältimiseks hoidke mälukaarti lastele kättesaamatult.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest 
(nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida kaamera heli 
ja pilti.
Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja heli 
moonutavat müra.
Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada või 
fotosid moonutada.
Elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades pilti ja heli.
Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta 
nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage lahti 
toiteadapter. Siis paigaldage aku tagasi või ühendage uuesti toiteadapter ja lülitage 
kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla moonutatud.
Enne kaamera puhastamist tuleb aku eemaldada või toitepistik elektrivõrgu 
pistikupesast lahti ühendada.
Ärge ekraanile liiga tugevasti suruge.
Ärge objektiivile liiga tugevasti suruge.
Kaamerale ei tohi pihustada putukatõrjevahendeid ega muid lenduvaid kemikaale.
Hoolitsege, et kummi- ja plasttooted ei ole pikka aega kaameraga kokkupuutes.
Kaamera puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid nagu bensiini, vedeldit, alkoholi, 
köögidetergente jms, kuna need võivad kahjustada kaamera väliskorpust või 
põhjustada pinnakatte mahakoorumist.
Ärge jätke kaamerat nii, et objektiiv on päikese poole suunatud, kuna päikesekiired 
võivad põhjustada talitlushäireid.
Kasutage alati komplekti kuuluvaid juhtmeid.
Ärge kasutage pikendusjuhtmeid.
Mälu kasutamise ajal (kujutise kirjutamine, lugemine ja kustutamine, vormindamine 
jne) ei tohi kaamerat välja lülitada, akut või mälukaarti eemaldada ega toiteadapterit 
(kuulub komplekti) lahti ühendada.
Kaitske kaamerat sel ajal vibratsiooni, põrutuste ja staatilise elektri eest.
Sisseehitatud mällu või mälukaardile salvestatud andmed võivad kahjustuda või kustuda 
elektromagnetvälja, staatilise elektri ning kaamera või kaardi rikke tõttu. Soovitame 
salvestada olulised andmed arvutisse või mujale.
Ärge vormindage mälukaarti arvutil ega muud seadmel. Nõuetekohase talitluse tagamiseks 
tohib mälukaarti vormindada üksnes kaameral.
Kaamera tarnimisel on aku laadimata. Laadige aku enne kasutamist.
Laadida tohib üksnes kaamerasse sisestatud akut.
Akul olevat silti ei tohi eemaldada ega kahjustada.
Digikaameral on laetav liitium-ioonaku. Aku kasutusaeg lüheneb väga kõrgel või 
madalal temperatuuril.
Aku soojeneb kasutamisel ja laadimisel. Ka kaamera soojeneb kasutamisel. See ei ole 
talitlushäire.
Ärge jätke metallesemeid (nagu klambrid) toitepistiku kontaktide ega akude lähedale.
Hoidke akut suhteliselt stabiilse temperatuuriga jahedas ja kuivas kohas: (Soovitav 
temperatuur: 15-25°C. Soovitav niiskus: 40-60% suhteline õhuniiskus.)
Ärge paigutage täislaetud akut kauaks ajaks hoiule. Soovitame akut kord aastas 
laadida, kui paigutate selle pikaks ajaks hoiule. Pärast kogu akulaengu ärakasutamist 
eemaldage aku kaamerast ja paigutage see uuesti hoiule.
Need sümbolid viitavad elektroonikaromude ja 
kasutuselt kõrvaldatavate akude eraldi kokku 
kogumise nõudele.
Üksikasjalikum info PDF-vormingus 
lisafunktsioonide kasutusjuhendist.
 
 
 
Tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud tarvikud.
Tootenumbrid on õiged 2014. aasta jaanuari seisuga. Need võivad muutuda.
Aku (DMW-BCM13E)
Objektiivikaas/Objektiivikaane nöör (VYQ8537)
USB-ühendusjuhe 
(K1HY08YY0037)
Toiteadapter (VSK0775)
Õlarihm (VFC4903)
Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme müüja või Panasonicuga. 
(Tarvikud on ka eraldi müügil.)
Müügi- ja tugiteenuste info 
Klienditeeninduskeskus
Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
Esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00 (välja arvatud riigipühadel).
Tootega seotud lisainfo saamiseks külastage meie veebisaiti: www.panasonic.co.uk.
Panasonic UK otsemüük
Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades meie 
klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast reedeni 9:00 kuni 17:00 (välja arvatud riigipühadel).
Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate veebisaidilt www.pas-europe.com.
Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse Panasonic UK.
See ei saaks olla lihtsam!
Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie veebisaiti täpsema info 
saamiseks.
„
 Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
Aku:  
 
DMW-BCM13
USB-ühendusjuhe:  
DMW-USBC1
AV-juhe:  
 
DMW-AVC1
Tarvikud ja/või mudelinumbrid võivad riigiti varieeruda. Konsulteerige seadme müüjaga.
Põhiosade nimetused
„
 Objektiivikaane kinnitamine
„
 Õlarihma kinnitamine

a
   Videonupp
b   
Päästik
c   
Suumihoob
d   
Taimeritähis/
      Automaatteravdamise abilamp
e   
Objektiiv
f   
Välklamp
g   
Läätseraam
h   
Mikrofon
i   
Välklambi avamise nupp [
]
j   
Kõlar
k   
Õlarihma kinnitusaas
l   
Kaamera toitenupp [ON/OFF]
m   
Režiimi valikuketas
n   
Ekraan
o   
Kuvamisnupp [DISP.]
p   
Säritusenupp [EXPOSURE]
q   
Esitusnupp [
]
r   
Laadimistähis
s   
Kiirmenüünupp [Q.MENU]/
      Kustutamis- ja tühistamisnupp [
]
t   
Kursornupud
  
   
Menüü- ja seadistamisnupp [MENU/SET]
Statiivipesa
Mälukaardi-/akupesa kate
Vabastushoob
[AV OUT/DIGITAL] pesa
Ettevalmistused
SD-mälukaart (lisavarustus)
Selle kaameraga saab kasutada järgmisi SD-standardile vastavaid mälukaarte. 
(Käesolevas juhendis nimetatakse neid mälukaardiks.)
SD-mälukaart (8 MB kuni 2 GB)
SDHC-mälukaart (4 GB kuni 32 GB)
SDXC-mälukaart (48 GB, 64 GB)
Laadimisaeg
Umbes 210 min
Laadimistähis kustub laadimise lõppedes. Võite seejärel ühendada kaamera lahti 
elektrivõrgu pistikupesast või arvuti küljest.
Nõuanded heade piltide saamiseks
Hoidke kaamerat ettevaatlikult 
mõlema käega, hoidke 
käsivarsi liikumatult külgedel 
ja seiske kergelt harkis 
jalgadega.
Olge ettevaatlik, et mitte katta 
sõrmedega kinni välklampi, 
automaatteravdamise abilampi 
, mikrofoni 
, kõlarit, 
objektiivi vms.
 Statiivipesa
Statiiv kruvi pikkusega 5,5 mm 
või rohkem võib kaamerat 
kahjustada.
Salvestusrežiimi valimine
Keerake režiimi vahetamiseks režiimi 
valikuketast.
Keerake režiimi valikuketast aeglaselt soovitud 
režiimi valimiseks.
„
 Salvestusrežiimide nimekiri
Intelligentne automaatrežiim
Subjekte salvestatakse kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
Programme AE ehk automaatsärituse režiim
Subjekte salvestatakse teie enda valitud sätetel.
Käsitsi särituse režiim
Särituse määravad ära käsitsi reguleeritud ava väärtus ja säriaeg.
Panoraamvõtte režiim
See režiim võimaldab jäädvustada panoraampilte.
Selles režiimis on kasutatavad 13 pildiefekti (kaasa arvatud [Old Days ehk vanad 
ajad], [High Key ehk hele tonaalsus] ja [Dynamic Monochrome ehk dünaamiline 
mustvalge]).
Võtterežiim
See režiim võimaldab pildistada salvestatavale võttele vastavalt.
Kasutatavad on 13 võtterežiimi (kaasa arvatud [Sports ehk sport], [Food ehk toit] ja 
[Starry Sky ehk tähistaevas]).
Maastikurežiim
See režiim võimaldab jäädvustada laia maastikuvõtte.
Portreerežiim
Inimesi päeval väljas pildistades võimaldab see režiim parandada nende välimust, 
muutes nahatooni välimuselt tervemaks.
Loomingulise kontrolli režiim
Salvestamiseks pildiefekti kontrollides.
Selles režiimis on kasutatavad 15 pildiefekti (kaasa arvatud [Old Days ehk vanad 
ajad], [High Key ehk hele tonaalsus] ja [Dynamic Monochrome ehk dünaamiline 
mustvalge]).
Aku
Laadimistähis
Toiteadapter
Elektrivõrgu 
pistikupessa
USB-
ühendusjuhe
P
M
SCN