Panasonic DMC-LZ40 Operating Guide (et)

Download
Pildistamine automaatfunktsiooni kasutades 
(intelligentne automaatrežiim)
Soovitame seda režiimi kasutada algajatel ja neil, kes soovivad jätta seadistamise 
kaamera hooleks, et pildistada oleks lihtne.
„
 Võttetuvastus
Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub vastav ikoon 2 s siniselt ja pärast 
seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.
[i-Portrait ehk intelligentne 
portreerežiim]
[i-Scenery ehk intelligentne 
maastikurežiim]
[i-Macro ehk intelligentne makrovõtte 
režiim]
[i-Night Portrait ehk intelligentne öise 
portree režiim]
[i-Night Scenery ehk intelligentne 
öise maastiku režiim]
[i-Sunset ehk intelligentne 
päikeseloojangu režiim]
 
Kuvatakse ainult juhul, kui välklamp on sättel [
].
Suumi kasutamine
Et subjektid näiks olevat kaugemal, kasutage lainurka (W): 
pöörake suumihooba W poole.
Et subjektid näiks olevat lähemal, kasutage telefotot (T): 
pöörake suumihooba T poole.
Režiimi valikuketas
Keerake režiimi valikuketas tähisele [
].
Päästik
Vajutage päästik teravdamiseks pooleldi alla ja 
siis pildistamiseks lõpuni alla.
Optiline suum
Suurendab ilma pildikvaliteedi halvenemiseta.
Maksimaalne suurendustegur: 42x
Optiline lisasuum (EZ)
See funktsioon toimib üksnes tähisega 
 pildi suuruste valimisel.
Suurendada saab rohkem kui optilise suumiga ilma pildi kvaliteedi halvenemiseta.
Maksimaalne suurendustegur: 105x
(See hõlmab ka optilise suumi suurendust. Suurendustegur varieerub [Picture Size ehk pildi 
suurus] sättest sõltuvalt.)
Intelligentne suum
Selle deblokeerimiseks seadistage [Rec ehk salvestamine] menüüs [i.Zoom ehk intelligentne 
suum] sättele [ON ehk sees].
Saate suurendada kuni kaks korda rohkem algsest suumi suurendustegurist ning viia samal 
ajal pildi kvaliteedi halvenemise miinimumini.
Digitaalne suum
Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage [Rec ehk salvestamine] menüüs [Digital Zoom ehk 
digitaalne suum] sättele [ON ehk sees].
Kuigi pildi kvaliteet halveneb iga kord, kui pilti veel enam suurendate, saab suurendada kuni 
neli korda rohkem algsest suumi suurendustegurist.
Funktsioonide ja sätete muutmine
Funktsioone ja sätteid saab muuta nuppudega ▲/▼/◄/► 
ja [MENU/SET]. (Salvestusrežiimist sõltuvalt ei ole osad 
funktsioonid ja sätted valitavad.)
▲( )
Avab säri kompensatsiooni või automaatse särikahvli seadistuskuva.
▼( )
Avab makrovõtte seadistuskuva. 
[
]([AF Macro ehk automaatteravdamisega makro])/[
]([Macro Zoom 
ehk makrosuum])/[OFF ehk väljas]
◄( )
Avab taimeri seadistuskuva.
[
]([10 s])/[
]([2 s])/[OFF ehk väljalülitatud]
►( )
Avab välklambi seadistuskuva. (Avage välklamp.)
[
]([Auto ehk automaatne])/[
]([iAuto ehk intelligentne automaatne])/
[
]([Auto/Red-Eye ehk automaatne/punasilmsuse vähendamine])/
[ ]([Forced Flash On ehk sundvälk])/
[
]([Slow Sync./Red-Eye ehk aeglane sünkroniseerimine/punasilmsuse 
vähendamine])
Avab menüükuva.
Menüükuva saab avada ka esituse ajal.
Pildistamist mugavaks muutvad menüüd
„
 [Picture Size ehk pildi suurus]
Kaamera jäädvustatud foto salvestatakse kuni umbes 20 miljonist pikslist koosnevate 
pildiandmetena.
Mida väiksem on piksliarv, seda rohkem fotosid saab salvestada.
Salvestamiskoht
20M (4:3) 
3M (4:3) 
0.3M (4:3) 
Sisseehitatud mälu 
(umbes 80 MB)
7
80
350
Mälukaart (2 GB)
150
1900
8300
„
 [Quality ehk kvaliteet]
Seadistage piltide salvestamiseks tihendussuhe.
Sätted
Sätete kirjeldus
([Fine ehk 
kvaliteetne])
Valige see säte, kui soovite seada prioriteediks pildikvaliteedi.
([Standard ehk 
standardne])
Standardse pildikvaliteedi kasutamisel suureneb salvestatavate 
fotode arv, ilma et oleks vaja muuta piksliarvu.
„
 [Sensitivity ehk tundlikkus]
See võimaldab seadistada tundlikkuse valguse suhtes (ISO tundlikkus). Suuremale numbrile 
seadistamisel saab pildistada koguni pimedates kohtades, ilma et foto jääks tume.
[100] 
 [1600]
Kaamera kasutamise 
koht (soovitav)
Kui on valge (väljas)                Kui on pime
Säriaeg
Lühike                                     Pikk
Müra
Vähem                                 Rohkem
Subjekti värin
Rohkem                                 Vähem 
„
 [Date Stamp ehk ajatempel]
Pildistamisel saab fotole jäädvustada ka salvestamiskuupäeva ja -kellaaja.
Sätted
Sätete kirjeldus
[W/O TIME ehk ilma kellaajata]
Templina lisatakse aasta, kuu ja kuupäev.
[WITH TIME ehk kellaajaga]
Templina lisatakse aasta, kuu, kuupäev, tunnid ja minutid.
[OFF ehk väljalülitatud]
Video salvestamine
Selle kaameraga saab videoid salvestada QuickTime Motion JPEG vormingus.
Režiimi valikuketas
• Salvestada saab igale salvestusrežiimile 
  vastavaid videoid.
Videonupp
• Vajutage salvestamise alustamiseks videonuppu.
• Video salvestamise ajaks on soovitav välklamp 
  sulgeda.
• Salvestusoleku tähis (punane) vilgub video 
  salvestamise ajal.
• Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti 
  videonuppu.
„
 Info salvestuskvaliteedi sätte kohta
Video salvestuskvaliteet on muudetav [Motion Picture ehk video] menüüs [Rec Quality ehk 
salvestuskvaliteet] funktsiooni sättega.
Sätted
Pildi suurus
Kaadrit sekundis
Kuvasuhe
[HD]
1280x720
30
16:9
[VGA]
640x480
4:3
[QVGA]
320x240
Sisseehitatud mällu salvestamisel on [Rec Quality ehk salvestuskvaliteet] fikseeritud sättele 
[QVGA].
Videot saab ilma katkestamata salvestada kuni 15 min. Lisaks ei ole võimalik salvestada 
järjest üle 2 GB andmeid. 
Pidevaks salvestamiseks järelejäänud aeg on ekraanil kuvatud.
„
 Info suumimise kohta video salvestamise ajal
Video salvestamise ajal ei saa kasutada optilist lisasuumi ega intelligentset suumi.
Kui optilist lisasuumi kasutatakse enne videonupu vajutamist, siis selle säte tühistatakse, nii 
et salvestuskaugus muutub dramaatiliselt.
Esitus
Menüü kasutamine
Kaameral on menüüd, milles saab valida sätteid pildistamiseks ja piltide esitamiseks 
vastavalt kasutaja eelistustele, ja menüüd, mis muudavad kaamera kasutamise 
nauditavamaks ja lihtsamaks.
1   
Vajutage [MENU/SET]
2   
Vajutage / menüü valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
3   
Vajutage ▲/▼ menüüelemendi valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
Lehekülje lõpuni jõudmisel lülitub kuva järgmisele lehele. 
(Järgmisele lehele saab lülituda ka suumihooba pöörates.)
4   
Vajutage ▲/▼ sätte valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi selle säte ilmuda või see võib ilmuda muudmoodi.
„
 Menüü sulgemine
Vajutage korduvalt [
], kuni ekraanile ilmub uuesti salvestus- või 
esituskuva.
Salvestusrežiimis saab menüüst väljuda ka päästikut pooleldi alla vajutades.
Kaamera tehniliste andmete tõttu on funktsioone, mida ei saa seadistada või kasutada 
kaameral juba kasutatavate režiimide või menüüsätete tõttu.
Kujutiste arvutisse teisaldamine
1   
Ühendage kaamera arvutiga USB-ühendusjuhet (kuulub komplekti) 
       kasutades.
2   
Vajutage ▲/▼, et valida [PC ehk arvuti], ja vajutage siis [MENU/SET].
3   
Pukseerige kaamerasse salvestatud failid ja kaustad arvutisse.
Kui kujutiste teisaldamise lõpetate, siis ühendage USB-ühendusjuhe turvaliselt lahti. 
„
 Arvutil esitamine ja redigeerimine
Kaamera komplekti ei kuulu kujutiste esitamiseks või redigeerimiseks vajalik tarkvara.
Kasutage standardset tarkvara fotode esitamiseks või redigeerimiseks.
Kasutage standardset tarkvara videote esitamiseks.
Rikkeotsing
Kui probleem ei lahene, siis võib olla abi kaamera lähtestamisest (valige [Setup ehk 
seadistamine] menüüst [Reset ehk lähtestamine]).
Laadimistähis vilgub.
Nii juhtub väga kõrge või väga madala temperatuuriga kohas kaamera akut laadides.
€
 Ühendage USB-ühendusjuhe (kuulub komplekti) uuesti vahemikku 10-30°C jääva 
temperatuuriga kohas ja laadige uuesti. Ka aku temperatuur peaks jääma sellesse 
vahemikku.
Laadimistähis on kustunud, ent kaamera aku on laadimata.
Laadida ei saa, kui arvuti ei suuda kaamerat piisava toitega varustada.
Piltide salvestamisel või päästiku pooleldi alla vajutamisel ilmuvad ekraanile 
punakad triibud. Alternatiivina võib osa kuvast või kogu kuva muutuda punakaks.
See on laengsidestusseadistele iseloomulik ning nii juhtub, kui subjektil on hele osa. 
Puutealadel võib esineda ebaühtlust, ent see ei ole talitlushäire.
See salvestub videotele, ent mitte fotodele.
Kaameraga salvestamisel on soovitav hoolitseda selle eest, et ekraanile ei langeks 
päikesevalgus ega muu tugev valgus.
Üksikasjaliku info saamiseks lugege PDF-vormingus lisafunktsioonide 
kasutusjuhendit.
Menüü
Sätete kirjeldus
[Rec ehk 
salvestusmenüü]
Selles menüüs saab seadistada salvestatavate piltide 
tarvis värvisätted, tundlikkuse, piksliarvu jne.
[Motion Picture ehk 
videomenüü]
Selles menüüs saab seadistada sätteid videote tarvis 
nagu salvestuskvaliteedi.
[Playback Mode ehk 
esitusrežiimi menüü]
Selles menüüs saab valida esitusmeetodi. Valikute hulka 
kuulub ka slaidiseansi esitus.
[Playback ehk 
esitusmenüü]
Selles menüüs saab seadistada salvestatud piltide 
muudatusi. Saate näiteks salvestatud pilte kaitsesättega 
varustada või kärpida.
[Setup ehk 
seadistusmenüü]
Selles menüüs saab seadistada kella, kaamera tööhelisid 
ja muid sätteid, mis muudavad kaamera kasutamise 
lihtsamaks.
Arvuti
[AV OUT/DIGITAL] pesa
Seda pesa kasutatakse ka aku 
laadimiseks.
USB-ühendusjuhe
 
Tehnilised andmed
Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Digikaamera: Ohutusinfo
Toiteallikas:
Energiatarve:
Alalispinge 5 V
1,4 W (salvestamisel)
0,8 W (esitamisel)
Kaamera 
efektiivpikslid
20 000 000 pikslit
Pildiandur
1/2,3
 CCD andur, pikslite koguarv 20 500 000 pikslit, 
põhivärvide fi lter
Objektiiv
Optiline 42x suum, f=4,0 mm kuni 168 mm (35 mm fi lmikaamera 
ekvivalent: 22 mm kuni 924 mm)/F3,0 (lainurk) kuni F6,5 (tele)
Pildistabilisaator
Optiline meetod
Fookuskaugus
Tavaline
1 cm (lainurk)/1,6 m 
(tele) kuni 
Makro/Intelligentne 
automaatrežiim/Video
1 cm (lainurk)/1,6 m 
(tele) kuni 
Võtterežiim
Eespool nimetatud sätetel võib 
esineda erinevusi.
Katikusüsteem
Elektrooniline katik+Mehaaniline katik
Säriaeg
15 kuni 1/1500 s
Tähistaevarežiim: 15 s, 30 s, 60 s
Säritus (AE)
Automaatsäritus (Programme AE) (P)/Käsitsi säritus (M)
Mõõtmismeetod
Multimeetod/Keskelekaalutud/Kohtmeetod
Ekraan
3,0
 TFT LCD (4:3)
(Umbes 460 000 punkti) (pildiväli umbes 100%)
Mikrofon
Mono
Kõlar
Mono
Salvestatavad 
andmekandjad
Sisseehitatud mälu (umbes 80 MB)/SD-mälukaart/SDHC-
mälukaart/SDXC-mälukaart
Salvestatava faili 
vorming
Foto
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil, põhineb 
Exif 2.3 standardil)
Video
QuickTime Motion JPEG
Liidesed
Digitaalne
“USB 2.0” (High Speed)
 
 USB-ühendusjuhet kasutades ei saa andmeid arvutist 
kaamerasse kirjutada.
Analoogvideo
NTSC/PAL komposiit (menüüst lülitatav)
Audio
Audio väljundliin (mono)
Ühenduspesad
[AV OUT/DIGITAL]
Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
Mõõdud 
(välja arvatud 
eenduvad osad)
Umbes 126,4 mm (L) x 86,6 mm (K) x 94,2 mm (S)
Kaal
Umbes 524 g (koos mälukaardi ja akuga)
Umbes 498 g (ilma mälukaardi ja akuta)
Töötemperatuur
0-40°C
Tööniiskus
10-80% suhteline õhuniiskus
Toiteadapter (Panasonic VSK0775):
Ohutusinfo
Sisend:
Väljund:
∼ 
110-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
 5 V, 800 mA
Liitium-ioonaku (Panasonic DMW-BCM13E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
3.6 V/690 mAh
SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple Inc kaubamärgid või 
registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.
 
Esitusnupp [
]
Kasutage seda piltide esitamiseks.
Kursornupud
/
: pildi valimiseks
Kustutamis- ja tühistamis nupp [
]
[
]: 
kuvatud pildi kustutamiseks