Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
Belangrijke informatie
Netwerkcamera
Modelnr.
BL-C140
BL-C160
© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
PQQX16446ZA   KK0508CM0 (CE)
Gebruik van de documentatie
Deze handleiding is bedoeld voor zowel de BL-C140 als de BL-C160. Beschikbare 
functies en bedieningsmogelijkheden kunnen verschillen, afhankelijk van het 
model. U kunt het modelnummer van de camera controleren door het 
modelnummer gedrukt op de voorzijde van de camera te bekijken.
De suffixen ("CE" en "E") zijn bij de volgende modelnummers weggelaten in dit 
document, tenzij deze echt vereist zijn. BL-C140CE, BL-C140E, BL-C160CE, 
BL-C160E.
Alle documentatie is te vinden op de meegeleverde cd-rom.
• Belangrijke informatie (PDF-formaat; gedrukte versie eveneens bijgeleverd)
Dit document. Bevat algemene informatie en veiligheidsmaatregelen voor het 
gebruik van de camera.
• Installatiegids (PDF-formaat; gedrukte versie eveneens bijgeleverd)
Bevat informatie over het aansluiten van de camera op de netstroom en het 
netwerk, evenals informatie over het monteren of plaatsen van de camera voor 
normaal gebruik.
• Configuratiegids (PDF-formaat; gedrukte versie eveneens bijgeleverd)
Bevat informatie over het configureren van de camera zodat deze via een pc kan 
worden opgeroepen.
• Gebruikershandleiding (HTML-formaat)
Bevat informatie over het bedienen, programmeren en onderhouden van de 
camera.
• Problemen oplossen (HTML-formaat)
Bevat oplossingen voor problemen die u kunt ervaren bij het gebruiken van de 
camera.
Afkortingen
• De netwerkcamera wordt "de camera" genoemd in dit document.
• De Setup CD-ROM wordt "de cd-rom" genoemd in dit document.
BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Wanneer u dit toestel gebruikt, moet u steeds de standaard veiligheidsmaatregelen 
in acht nemen om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijke letsels 
te verminderen.
1.
Lees alle instructies en wees er zeker van dat u deze begrijpt.
2.
Bewaar deze instructies.
3.
Neem alle waarschuwingen in acht.
4.
Volg alle instructies.
5.
Bevestig de veiligheidskabel aan de camera om te voorkomen dat deze valt.
6.
Na het verwijderen van het zand of het stof op de lensafdekking, veegt u de 
lensafdekking schoon met een droge doek.
7.
Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het toestel volgens de 
instructies.
8.
Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, 
verwarmingsroosters, kachels of andere toestellen (waaronder versterkers) 
die warmte produceren.
9.
Stap niet op het snoer van de netspanningsadapter of het netsnoer en zorg 
ervoor dat het snoer niet geklemd raakt, en dit vooral bij de stekker, de 
aansluiting en het punt waarop het snoer uit het toestel komt.
10. De netspanningsadapter wordt gebruikt om het toestel los te koppelen. Zorg 
er daarom voor dat u het netsnoer aansluit op een stopcontact dat zich in de 
buurt van het toestel bevindt en waar u gemakkelijk bij kunt.
11. Gebruik alleen accessoires, zoals een standaard, die aanbevolen worden 
door de fabrikant.
12. Raak het toestel, de LAN-kabel, de netspanningsadapter, het snoer van de 
netspanningsadapter of het netsnoer niet aan bij stormweer.
13. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel lange tijd niet gebruikt.
14. Laat alle onderhoud over aan bevoegd personeel. Onderhoud is nodig 
wanneer het toestel beschadigd is, bijvoorbeeld bij een defecte 
netspanningsadapter, een defect snoer van de netspanningsadapter of een 
defect netsnoer, bij een abnormale werking van het toestel of wanneer u het 
toestel hebt laten vallen.
15. Een langdurige blootstelling aan rechtstreeks zonlicht of halogeenlicht kan de 
beeldsensor beschadigen.
16. Houd de sensorbereikkappen uit het bereik van kinderen, zodat deze ze niet 
kunnen inslikken.
17. Trek het netsnoer uit het stopcontact als er rook uit het toestel komt, u een 
abnormale geur waarneemt of het toestel vreemde geluiden maakt. Bij 
dergelijke omstandigheden is er een verhoogd risico op brand of elektrische 
schokken. Ga na of er geen rook meer uit het toestel komt en neem contact op 
met een erkende onderhoudsdienst.
18. De camera is uitgerust met een spatbestendige behuizing, maar is niet 
waterdicht.
19. De netspanningsadapter, het snoer van de netspanningsadapter, het netsnoer en 
het voedingsapparaat zijn niet spatbestendig en zijn enkel bedoeld voor gebruik 
binnenshuis.
20. Als u de kabel aansluit, dient u de kabel waterdicht te maken met behulp van 
de bijgeleverde haakse verbinding, de schuimstrip en de zelfklevende tape.
21. Als u kabels in de grond installeert, mag u de kabels niet ondergronds 
verbinden. Installeer kabels in een goot om ze te beschermen tegen water.
22. Voor BL-C160
OPGELET:
De camera van dit toestel maakt gebruik van LED-lichten.
Kijk niet rechtstreeks gedurende lange tijd in de LED-lichten, want dit kan uw 
zicht verzwakken. 
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Overige informatie
Omgeving:
Installeer de camera niet op een plaats waar de temperatuur lager ligt dan -20 °C 
of hoger dan +50 °C. Laat een ruimte vrij van 10 cm rond het toestel voor een 
goede ventilatie. Vermijd een overmaat aan rook, stof, mechanische trillingen, 
schokken of rechtstreeks zonlicht.
Regelmatig onderhoud:
Maak het toestel schoon met een zachte doek. Gebruik hiervoor geen wasbenzine, 
thinner of een bijtend poeder.
Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u het toestel lange tijd 
niet gebruikt.
In geval van problemen:
Neem contact op met een erkende onderhoudsdienst.
OPGELET:
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de partij 
verantwoordelijk voor naleving, kunnen leiden tot het vervallen van het recht op 
gebruik van dit toestel.
Systeemvereisten
Om de camera correct te laten functioneren, moeten uw pc en netwerk aan de 
volgende technische specificaties voldoen.
*1 Wat is IPv6?
• IPv6 is de afkorting van "Internet Protocol Version 6".
• IPv6 werd ontwikkeld om de bijkomende IP-adressen te verschaffen die vereist 
zullen zijn naarmate het internet verder uitbreidt.
• Het is de bedoeling dat IPv6 geleidelijk aan IPv4 gaat vervangen, waarbij de 2 
tijdens een overgangsperiode een aantal jaar samen zullen worden gebruikt.
• Hoewel de meeste internetproviders IPv6 nog niet ondersteunen, wordt dit 
protocol al veel gebruikt in lokale netwerken. Wanneer uw internetprovider IPv6 
wel zal ondersteunen, zal uw Panasonic-netwerkcamera ervoor klaar zijn!
• Meer informatie vindt u op http://www.ipv6.org/.
Opmerking:
Raadpleeg de website "Network Camera" van Panasonic op
voor meer informatie over netwerkomgevingen.
Ons bedrijf kan niet worden aansprakelijk gesteld voor feiten die 
voortvloeien uit het gebruik of beschadiging van de camera, of beide.
Item
Vereist
Besturingssysteem
Voor IPv4-verbinding
Microsoft
®
 Windows Vista
®
, Windows
®
 XP, 
Windows 2000
Voor IPv6-verbinding
Microsoft Windows Vista,
Windows XP Service Pack 1 of recenter
CPU
2,0 GHz Celeron
®
 of sneller
Weergave
Resolutie van 1024 x 768 of hoger
Protocol
Voor IPv4-verbinding
TCP/IP-protocol (HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, ARP, ICMP)
Voor IPv6-verbinding
TCP/IP-protocol (HTTP, TCP, UDP, IP, DNS, ICMPv6, NDP)
Interface
Netwerkkaart van 10/100 Mbps
Webbrowser
Internet Explorer
®
 6.0 of recenter (niet bijgeleverd)
Bijkomende software 
(voor het bekijken 
van gebufferde 
MPEG-4-beelden)
Voor Windows Vista
Windows Media
®
 Player 11 of recenter
Voor Windows XP
Windows Media Player 9 of recenter
Voor Windows 2000
Windows Media Player 9
Gelieve dit document te lezen voor u het toestel in gebruik neemt en bewaar het 
document ter referentie. 
Website "Network Camera" van Panasonic: 
Klaar voor buiten