Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Beveiliging via gebruikersnaam en wachtwoord
Wanneer u dit toestel gebruikt, moet u steeds de standaard veiligheidsmaatregelen in acht 
nemen om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijke letsels te verminderen.
1.  Lees alle instructies en wees er zeker van dat u deze begrijpt.
2.  Bewaar deze instructies.
3.  Hou rekening met alle waarschuwingen.
4.  Volg alle instructies op.
5.  Bevestig de veiligheidskabel aan de camera om te voorkomen dat deze valt.
6.  Na het verwijderen van het zand of het stof op de lensafdekking, veegt u de lensafdekking 
schoon met een droge doek.
7.  Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het toestel volgens de instructies.
8.  Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, 
verwarmingsroosters, kachels of andere toestellen (waaronder versterkers) die warmte 
produceren.
9.  Stap niet op het snoer van de netspanningsadapter of het netsnoer en zorg ervoor dat het 
snoer niet geklemd raakt, en dit vooral bij de stekker, de aansluiting en het punt waarop 
het snoer uit het toestel komt.
10.  De netspanningsadapter wordt gebruikt om het toestel los te koppelen. Zorg er daarom 
voor dat u het netsnoer aansluit op een stopcontact dat zich in de buurt van het toestel 
bevindt en waar u gemakkelijk bij kunt.
11.  Gebruik alleen accessoires, zoals een standaard, die aanbevolen worden door de 
fabrikant.
12.  Raak het toestel, de LAN-kabel, de netspanningsadapter, het snoer van de 
netspanningsadapter of het netsnoer niet aan bij onweer.
13.  Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel lange tijd niet gebruikt. 
14.  Laat alle onderhoud over aan bevoegd personeel. Onderhoud is nodig wanneer het 
toestel beschadigd is, bijvoorbeeld bij een defecte netspanningsadapter, een defect snoer 
van de netspanningsadapter of een defect netsnoer, bij een abnormale werking van het 
toestel of wanneer u het toestel hebt laten vallen. 
15.  Een langdurige blootstelling aan rechtstreeks zonlicht of halogeenlicht kan de beeldsensor 
beschadigen.
16.  Houd de sensorbereikkappen uit het bereik van kinderen, zodat deze ze niet kunnen 
inslikken.
17.  Trek het netsnoer uit het stopcontact als er rook uit het toestel komt, u een abnormale 
geur waarneemt of het toestel vreemde geluiden maakt. Bij dergelijke omstandigheden is 
er een verhoogd risico op brand of elektrische schokken. Ga na of er geen rook meer uit 
het toestel komt en neem contact op met een erkende onderhoudsdienst.
18.  De camera is uitgerust met een spatbestendige behuizing, maar is niet waterdicht.
19.  De netspanningsadapter, het snoer van de netspanningsadapter, het netsnoer en het 
voedingsapparaat zijn niet spatbestendig en zijn enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
20.  Als u de kabel aansluit, dient u de kabel waterdicht te maken met behulp van de 
bijgeleverde haakse verbinding, de schuimstrip en de zelfklevende tape.
21.  Als u kabels in de grond installeert, mag u de kabels niet ondergronds verbinden. 
Installeer kabels in een goot om ze te beschermen tegen water.
Het gebruik van unieke gebruikersnamen en geheime wachtwoorden is belangrijk om te 
verhinderen dat niet gemachtigde personen de camera gebruiken. Als u ervoor kiest deze functie 
uit te schakelen door toegang voor gastgebruikers (m.a.w. anonieme toegang) toe te staan, is het 
mogelijk dat niet gemachtigde personen de camera gebruiken.