Panasonic DMC-LZ20 Operating Guide (lv)

Download
Standarta piederumi (komplektācija)
Atmiņas kartes (izvēles)/bateriju ievietošana
Galveno rīku nosaukumi un funkcijas
Lietošanas
pamatinstrukcija
Digitālā kamera
Modelis Nr.
DMC-LZ20
Pirms lietošanas, lūdzu,
izlasiet šo instrukciju līdz galam.
Detalizētākas kameras lietošanas instrukcijas 
atrodamas pievienotajā kompaktdiskā, sadaļā 
„Paplašinātā lietošanas instrukcija (PDF formātā)”.
Lai izlasītu, instalējiet to savā datorā.
VQT4K50
M0712KZ0
E
Veebileht: http://panasonic.net 
Saskanā ar 2004/108/EC Direktīvas rakstu 9(2)
Panasonic Testēšanas centrs
Panasonic Mārketings Eiropā GmbH
Vinsbergringas iela 15, 22525 Hambruga, Vācija
© Panasonic Corporation 2012
EU
Cienījamais klient,
Mēs vēlējāmies izmantot šo izdevību, lai pateiktos Jums par šīs Panasonic 
digitālās kameras iegādi. Lūdzu, kārtīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un 
saglabājiet to turpmākām uzziņām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu kameras faktiskā 
vadība un komponenti, izvēlnē esošie punkti, u.c. var būt nedaudz atšķirīgi no 
tiem, kas atainoti šīs lietošanas pamācības ilustrācijās. 
Ievērojiet autortiesību likumus.
 
• Iepriekš ierakstītu kasešu, disku vai citu publicētu vai pārraidītu materiālu 
   ierakstīšana ar mērķi, kas nav privāta lietošana, var pārkāpt autortiesību 
   likumus. Pat, ja materiāls tiek ierakstīts privātām vajadzībām, dažos gadījumos 
   tā ierakstīšana var tikt ierobežota.
Informācija Jūsu drošībai
BRĪDINĀJUMS:
Lai mazinātu ugunsgrēka, strāvas trieciena vai produkta bojājuma
risku,
 
• Nepakļaujiet ierīci lietus, mitruma, pilienu vai šļakatu iedarbībai.
 
• Lietojiet tikai ieteicamās papildierīces.
 
• Nenoņemiet vākus.
 
• Nemēģiniet veikt labojumus paša spēkiem. Tehnisko apkopi 
uzticiet kvalificētam personālam.
 
Par akumulatoru
UZMANĪBU
 
• Iespējama pašaizdegšanās, ja akumulators  tiek nepareizi aizstāts.
  Aizstāt tikai ar tādām pašām vai ar ražotāja ieteiktā veida baterijām.
 
• Izmetot baterijas, lūdzu, sazinieties ar vietējām amatpersonām vai 
  izplatītājiem, lai noskaidotu atbilstošās lividācijas metodes.
 
• Nekarsējiet un nepakļaujiet akumulatoru liesmu iedarbībai.
 
• Uz ilgu laiku neatstājiet akumulatoru(-us) pakļautas tiešai saules staru
  iedarbībai automašīnā ar aizvērtām durvīm un logiem.
 
Brīdinājumi par izmantošanu
 
• Neizmantojiet nevienu citu kā tikai komplektā pievienoto AV kabeli.
 
• Neizmantojiet nevienu citu kā tikai komplektā pievienoto USB kabeli.
Glabājiet šo ierīci iespējami tālāk no elektromagnētiskām iekārtām 
(piemēram, mikroviļņu krāsns, televizora, video spēļu konsolēm u.c.).
 
• Ja lietojat šo ierīci virs vai netālu no TV, attēli un/vai skaņas var būt bojātas 
   elektromagnētisko viļņu starojuma rezultātā.
 
• Nelietojiet šo ierīci mobilo telefonu tuvumā, jo tas var nelabvēlīgi ietekmēt 
   attēlus un/vai skaņu.
 
• Ierakstītie dati var tikt bojāti, un attēli var tikt izkropļoti spēcīgu magnētisko 
   lauku ietekmē, ko rada skaļruņi vai lieli dzinēji.
 
• Elektromagnētisko viļņu starojums, ko ģenerē mikroprocesori, arī var negatīvi 
   ietekmēt ierīci, bojājot attēlus un/vai skaņu.
 
• Ja ierīces darbību negatīvi ietekmē kāda elektromagnētiskā iekārta un tā pārstāj 
   pareizi darboties, izslēdziet to un izņemiet bateriju vai atvienojiet AC adapteri 
   (pievienots komplektā). Tad ievietojiet bateriju atpakaļ vai pievienojiet AC 
   adapteri un ieslēdziet ierīci no jauna.
Nelietojiet šo ierīci radioraidītāju vai augstsprieguma līniju tuvumā.
 
• Ja ieraksti tiek veikti radioraidītāju vai augstsprieguma līniju tuvumā, iegūtie 
  attēli un/vai skaņas var tikt negatīvi ietekmētas
Informācija lietotājiem par vecu iekārtu un izlietotu bateriju 
savākšanu un likvidēšanu.
Šādi simboli uz ierīcēm, iepakojumiem un/vai pavaddoku-
mentiem nozīmē to, ka lietoti elektriskie un elektroniskie 
produkti un baterijas nedrīkst tikt jaukti ar vispārējiem 
sadzīves atkritumiem.
Pareizai apstrādei, atjaunošanai un vecu ierīču un izman-
toto bateriju otrreizējai pārstrādei, lūdzu, nogādājiet tos 
atbilstošajos nodošanas punktos, saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem un Direktīvām 2002/96/EK un 2006/66/EK.
Atbrīvojoties no šīm ierīcēm un baterijām pareizā veidā, 
Jūs palīdzēsiet saglabāt vērtīgus resursus un novērst 
jebkādu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību 
un visi, kas varētu rasties neatbilstošas atkritumu aps-
trādes rezultātā.
Plašākai informācijai par vecu ierīču un bateriju savākšanu
un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, savu
atkritumu izvešanas dienestu vai tirdzniecības vietu, kurā 
iegādājāties konkrētos produktus.
Saskaņā ar valsts tiesību aktiem, nepareizai atkritumu 
izmešanai var piemērot atbilstošas sankcijas.
Komerclietotājiem Eiropas Savienībā
Ja vēlaties izmest kādu elektrisko vai elektronisko iekārtu, 
sīkākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju 
vai piegādātāju.
[Informācija par atkritumu likvidēšanu valstīs ārpus 
Eiropas Savienības]
Šie simboli ir spēkā tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties 
izmest šīs ierīces, lūdzu, sazinieties ar vietējām autoritātēm
vai izplatītājiem un painteresējieties par pareizu likvidācijas
metodi.
Cd
Piezīme par baterijas simbolu 
(abi apakšējie simbolu piemēri) :
Šis simbols var tikt izmantos kombinācijā ar ķīmisko 
simbolu. Šajā gadījumā jāievēro prasības, ko nosaka 
direktīva par precēm, kuru sastāvā iekļauta ķīmiska viela. 
Pirms kameras lietošanas, pārliecinieties, ka visi piederumi ir iekļauti komplektācijā.
Baterijas
 
• LR6/AA  
Sārma baterijas
USB savienojuma
kabelis
K1HY08YY0030
AV kabelis
K1HY08YY0029
Plecu siksniņa
VFC4903 
Objektīva vāciņš/
objektīva vāciņa 
aukla
VYQ8058 
Kompaktdisks*
VFF1056
 
Ja nozaudējat kādu no komplektācijā iekļautajiem piederumiem, sazinieties
ar produkta izplatītāju vai tuvāko servisa centru. 
(Aksesuārus iespējams iegādāties atsevišķi.)
 
• No visiem iepakojumiem, lūdzu, atbrīvojieties atbilstoši.
.
 
• Sīkas detaļas glabājiet drošā un bērniem nepieejamā vietā.
   Tiks uzstādīta ar Jūsu datoru saderīga programmatūra
– PHOTOfunSTUDIO (Windows XP/Vista/7)
–  LoiLoScope 30 dienu pilna izmēģinājuma versija (Windows XP/Vista/7)
(Instalēts tiks tikai īsceļš uz vietni, kur var lejupielādēt izmēģinājuma versiju.)
PHOTOfunSTUDIO 8.2 LE darbībai piemērota vide
OS
Windows XP
 (32 bit) SP3
Windows Vista
 (32 bit) SP2
Windows 7
(32 bit/64 bit) un SP1
CPU Pentium III 500 MHz vai augstāks  Pentium III 800 MHz vai augstāks   Pentium III 1 GHz vai augstāks
RAM
512 MB vai vairāk
1 GB vai vairāk (32 bit)
2 GB vai vairāk (64 bit)
 
• Brīva vieta cietajā diskā: 450 MB vai vairāk programmatūras instalēšanai
 
Papildus piederumi (lietojami pēc izvēles)
 
• SDXC Atmiņas karte
[Class 10] 64 GB   RP-SDU64GE1K
 
• SDHC Atmiņas karte
[Class 10] 32 GB   RP-SDA32GE1K/ 
RP-SDU32GE1K/ 
RP-SDRA32GEK
16 GB RP-SDA16GE1K/ 
RP-SDU16GE1K/ 
RP-SDRA16GEK
[Class 4]    16 GB  RP-SDNA16GEK
4 GB RP-SDNA04GEK
8 GB RP-SDA08GE1K/ 
RP-SDU08GE1K/ 
RP-SDRA08GEK
4 GB RP-SDU04GE1K/ 
RP-SDRA04GEK
8 GB RP-SDNA08GEK
 
• SD Atmiņas karte
[Class 4]     2 GB   RP-SDNA02GEK
 
• Daži no papildus piederumiem var nebūt pieejami atsevišķās valstīs.
Atveriet kartes/betariju nodalījuma vāciņu
Ievietojiet baterijas vai karti
 
• Pārliecinieties, ka ievietojat tās ar pareizo polaritāti.
 
Piemērotas baterijas
 
• LR6/AA Sārma baterijas
 
• HR6/AA atkārtotu uzlādēamas Ni-MH (niķeļa metāla hidrīda) baterijas
 
Nezimantojat baterijas, kas šeit nav minētas.
 
Ierakstīšanas jaudas vadlīnijas
Komplektācijā iekļautās 
vai pēc izvēles 
lietojamās Panasonic 
sārma baterijas.
Pilnībā uzlādētas 
Panasonic Ni-MH baterijas 
(izvēles, ja akumulatora 
jauda ir 1900 mAh)
Ierakstāmo 
attēlu skaits
Apm. 380 attēli                   Apm. 540 attēli
Video uzņemšanas laiks
Apm. 190 min.                    Apm. 270 min.
Atskaņošanas laiks
Apm. 430 min.                    Apm. 560 min.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka sārma beteriju darbības ilgums un jauda 
ievērojami samazinās zemas temperatūras apstākļos.
 
Ierakstīšnas apstākļi pēc CIPA standartiem
 
Glabājiet Atmiņas karti tālāk no bērniem, lai nepieļautu kartes 
norīšanu.
Kameras nosūtīšanas brīdī, pulksteņa parametri nav uzstādīti. 
Pirms kameras lietošanas, iestatiet datumu un laiku.
Mēs iesakām izmantot 
komplektācijā iekļauto pleca 
siksniņu, lai nepieļautu 
kameras nokrišanu.
2
4
7 12
6
8
9 10 11
 
Attēlu uzņemšana
1. Ieslēgšanas poga
Izmantojiet, lai ieslēgtu 
un izslēgtu ierīci.
2. Aizvara poga
Izmantojiet, lai regulētu kameras
fokusu un uzņemtu attēlus/video.
Lai fokusētu
Lai ierakstītu
3. Režīmu skala
Izmantojiet, lai izvēlētos 
ierakstīšanas režīmu.
4. Zibspuldze
5. Tālummaiņas svira
6. Mikrofons
7. Skaļrunis
 
• Neaizsedziet skaļruni ar pirkstiem.
 
Attēlu apskatīšana
8. Atskaņošanas poga
 Nospiediet  atskaņošanas pogu
 Nospiediet         lai izvēlētos 
attēlu.
 
• Nospiediet [    ] lai dzēstu uz 
  ekrāna redzamo attēlu.
9. Kursora poga
10. [DISP.] (Displeja) poga
11. [Q.MENU] / [    ] (Delete) (Dzēst)/
[     ] (Cancel) (Atcelt) poga
12. [AV OUT/DIGITAL] ligzda
Specifikācijas
Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
Barošanas avots DC 6 V LR6/AA Sārma baterijas (4)
DC 4.8 V HR6/AA atkārtoti uzlādējamas Ni-MH
(niķeļa metāla hidrīda) baterijas (4)
     
   
Enerģijas patēriņš Ierakstīšanas laikā: 1.6 W
Atskaņošanas laikā: 1.0 W
Kameras 
efektīvie pikseļi
16,100,000 pikseļi
Objektīvs
Optiskā tālummaiņa 21×, f=4.5 mm līdz 94.5 mm
(35 mm video kameras ekvivalents: 25 mm līdz 525 mm)/
F3.1 (Maks. Platleņķa režīmā) to F5.8 (Maks. Telerežīmā)
 
Attēla stabilizācija Optiskā metode
LCD displejs
3.0” TFT LCD (4:3) (Apm. 460,800 punktu)
(attēlo apm. 100% aptveramā kadra)
Zibspuldze
Zibspuldzes diapazons: (ISO AUTO) Apm. 0.6 m (2.0 pēdas)
līdz 6.8 m (22 pēdas) (Maks. Platleņķa režīmā)
 
 
 
Mikrofons/
Skaļrunis
Mono
Ierakstāmās 
informācijas datu
nesējs
Iebūvētā atmiņa (Apm. 100 MB) /
SD Atmiņas karte / SDHC Atmiņas karte /
SDXC Atmiņas karte
Ierakstīto failu 
formāts
JPEG (nekustīgs attēls)
QuickTime Motion JPEG (video ar skaņu)
Digitāla
USB 2.0 (Lielātruma)
Izmantojot USB kabeli, datus no datora nevar ierakstīt 
kamerā.
Analogā video
NTSC / PAL Saliktais (Pārslēdzams caur izvēlni)
Audio
Lineārā audio izeja (Mono)
Kontaktligzdas
(termināli)
AV OUT/DIGITAL: Speciālā ligzda (8 kontaktu)
Gabarīti
Apm. 119.1 mm (W) × 76.5 mm (H) × 79.8 mm (D)
[4.69” (W) × 3.02” (H) × 3.14” (D)]
(neskaitot projekcijas daļu)
Svars
Ar karti un baterijām: Apm. 499 (1.1 lb)
Bez kartes un baterijām: Apm. 390 (0.86 lb)
Darbības 
temperatūra:
0 °C līdz 40 °C (32 °F līdz 104 °F)
(Darbības gaisa mitrums: 10%RH līdz 80%RH)
1 3
5
Mājas lapa: http://www.panasonic-europe.com
LATVIAN
S
Saskarne