Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
1. Plaats de bijgeleverde cd-rom in de pc.
• Het configuratieprogramma wordt gestart. Als het programma niet wordt gestart, 
dubbelklikt u op Setup.exe op de cd-rom.
2. Klik op [Search for Cameras].
• Het programma gaat op zoek naar camera's die verbonden zijn met uw netwerk.
Als [Windows kan het volgende bestand niet openen] wordt weergegeven nadat u op 
[Manual] hebt geklikt
[Het programma in een lijst selecteren]
→[OK]→Vink [Dit type bestand altijd met dit 
programma openen] aan
→[Bladeren]→Blader naar 
[C:\WINDOWS\system32\mshta.exe]
→[Openen]→[OK]
3. Als er een beveiligingswaarschuwing van Windows 
wordt weergegeven, klikt u op [Unblock].
• Als dit dialoogvenster niet wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.
4. Selecteer de camera die u wilt configureren en klik op 
[Access Camera].
• Om alle netwerkinstellingen handmatig aan de camera toe te wijzen, of om een 
IP-adres toe te wijzen via de DHCP-functie van uw router, klikt u op 
[Netwerkinstellingen], selecteert u vervolgens [Een IP-adres opgeven] of [DHCP] en 
voert u de juiste instellingen in.
5. Voer de gewenste gebruikersnaam en het wachtwoord 
in en klik op [Save].
• Zorg ervoor dat u de gekozen gebruikersnaam en het wachtwoord niet vergeet, 
anders moet u de camera resetten en opnieuw configureren.
6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik 
op [OK].
• [About this program]: hiermee kunt u informatie weergeven 
over de programmaversie.
• [Search for Cameras]: hiermee kunt u een lijst weergeven 
met camera's die verbonden zijn met uw netwerk.
• [Manual]: hiermee kunt u de bijgeleverde documentatie 
bekijken. PDF-versies van de afgedrukte documentatie kunt u 
terugvinden op de cd-rom; u hebt Adobe
®
 Reader
®
 nodig om 
deze te bekijken.
• [Update Firmware]: hiermee kunt u het 
configuratieprogramma gebruiken om de firmware 
(ingebouwde software) van de camera te updaten.
• [Save Settings to PC/Save Settings to Camera]: hiermee 
kunt u een back-up van alle camera-instellingen opslaan op 
uw pc, of alle instellingen herstellen op de camera via een 
back-upbestand dat is opgeslagen op uw pc.
• [Network Camera Recorder with Viewer Software Single 
Camera Version Installation]: hiermee kunt u de software 
[Network Camera Recorder with Viewer Software Single 
Camera Version] installeren. (Zie "Installeren van Network 
Camera Recorder with Viewer Software Single Camera 
Version" op pagina 2.)
• [Exit]: hiermee kunt u dit scherm sluiten en het 
configuratieprogramma verlaten.
• Als u meer dan een camera gebruikt, kunt u 
de camera's onderscheiden aan de hand 
van het modelnummer dat gedrukt is op de 
voorzijde van de camera, of aan de hand 
van het MAC-adres (zie "Cameradia-
grammen" op pagina 7 of pagina 8 in de installatiegids voor de plaats van het etiket 
met het MAC-adres van de camera).
• Als er meer dan 20 minuten zijn verstreken 
sinds het inschakelen van de geselecteerde 
camera, kan de camera niet worden gecon-
figureerd. Schakel de camera uit en weer in. 
Deze beperking geldt niet voor camera's die 
nog niet werden geconfigureerd of waarvan 
u de fabrieksinstellingen hebt hersteld.
• Als u firewall- of antivirussoftware op uw pc gebruikt, is het mogelijk dat het configuratie-
programma geen camera's op uw netwerk vindt. Als u de firewall- of antivirussoftware 
niet kunt uitschakelen, kunt u de camera configureren door het MAC-adres van de 
camera in te voeren (zie "Cameradiagrammen" op pagina 7 of pagina 8 in d
installatiegids voor de plaats van het etiket met het MAC-adres van de camera).
Als u een Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 
Russisch, vereenvoudigd Chinees of Japans 
besturingssysteem gebruikt, zal dit scherm 
en zullen alle hierop volgende 
cameraschermen in de overeenstemmende 
taal worden weergegeven. 
Voor u dit document leest
Deze handleiding is bedoeld voor zowel de BL-C140 als de BL-C160. Beschikbare functies 
en bedieningsmogelijkheden kunnen verschillen, afhankelijk van het model. U kunt het 
modelnummer van de camera controleren door het modelnummer gedrukt op de voorzijde 
van de camera te bekijken.
De suffixen ("A", "CE" en "E") zijn bij de volgende modelnummers weggelaten in dit 
document, tenzij deze echt vereist zijn.
BL-C140A, BL-C140CE, BL-C140E, BL-C160A, BL-C160CE, BL-C160E
Zorg ervoor dat u het document Belangrijke informatie hebt gelezen 
en de instructies in de installatiegids hebt gevolgd bij het aansluiten 
van de camera.
• Voor u de instructies in dit document uitvoert:
– Ga na of de camera ingeschakeld is en aangesloten is op de router.
– Schakel eventuele firewall- of antivirussoftware op uw pc tijdelijk uit.
– Sluit de webbrowser.
• De schermafbeeldingen die in dit document worden weergegeven, dienen enkel als 
referentie en kunnen afwijken van de weergave op uw pc, afhankelijk van het 
cameramodel, de netwerkinstellingen enz.
Afkortingen
• UPnP is de afkorting van "Universal Plug and Play".
• De netwerkcamera wordt "de camera" genoemd in dit document.
• De Setup CD-ROM wordt "de cd-rom" genoemd in dit document.
Handelsmerken
• Adobe en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe 
Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, ActiveX en Internet Explorer zijn 
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de 
Verenigde Staten en/of andere landen.
• Schermafbeeldingen gedupliceerd met toestemming van Microsoft Corporation.
• Andere handelsmerken die in deze handleidingen worden vermeld, zijn het eigendom 
van hun respectieve eigenaars.
• Deze software is deels gebaseerd op het werk van Independent JPEG Group.
Configuratiegids
Netwerkcamera
Modelnr.
BL-C140
BL-C160
© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
PQQX16441ZA   KK0408CM0
Gelieve dit document te lezen voor u het toestel in gebruik neemt en bewaar het document 
ter referentie.
Website "Network Camera" van Panasonic: 
Klaar voor buiten