Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
5.2 HTTPS-instellingen
Gebruikershandleiding
103
11.
Klik op [Yes].
12.
Klik op [OK] als [Het importeren is voltooid.] wordt weergegeven.
Opmerking
Wanneer u de browser herstart en de camera oproept via HTTPS, wordt de 
beveiligingswaarschuwing niet langer weergegeven.
Voor Internet Explorer 6 en Windows XP
1.
Roep de camera op via HTTPS.
2.
Klik op [Certificaat weergeven].