Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
1.2 Rechtstreekse camerabeelden bekijken
Gebruikershandleiding
11
A.
Datum en tijd op het beeld (zie pagina 123)
B.
Fotoknop (zie pagina 24)
C.
Cameranaam (zie pagina 123)
D.
Camerabeeld (klik ergens in het camerabeeld om de functie Klikken om te centreren te gebruiken (zie 
pagina 23) of gebruik uw muis om de digitale zoom te gebruiken (zie pagina 22) bij het bekijken van 
MJPEG- of MPEG-4-beelden)
E.
Knop volledig scherm (klik op deze knop om het beeld in 4:3 op het volledige scherm te zien; klik op 
 
om terug te keren naar de normale modus)
F.
Status op het beeld (zie pagina 123)
G.
Bedieningsbalk (zie pagina 17)
H.
Tekst op het beeld (zie pagina 123)
I.
MPEG-4 streamingmethode (zie pagina 20)
J.
Banner (zie pagina 123)
K.
Hier wordt [IPv4] of [IPv6] weergegeven, afhankelijk van de netwerkconfiguratie van de camera
Opmerking
Beeldweergave
Als er geen camerabeeld wordt weergegeven, is het mogelijk dat de correcte viewer (ActiveX-
besturingselement) niet geïnstalleerd is. Zie pagina 12 of pagina 15 voor meer informatie.
Als het camerabeeld niet meteen of niet correct wordt weergegeven, klikt u op de vernieuwingsknop 
van uw webbrowser om het recentste camerabeeld weer te geven.
De vernieuwingssnelheid van het beeld kan variëren afhankelijk van de netwerkomstandigheden, de 
prestaties van de pc, het aantal gebruikers van de camera en het type objecten dat wordt bekeken.
Wanneer de camera zich in een donkere omgeving bevindt, past de nachtmodus met kleur (indien 
ingeschakeld; zie pagina 111) automatisch de helderheid van het beeld aan. Het is echter mogelijk 
dat in dat geval de vernieuwingssnelheid van het beeld afneemt (beelden kunnen haperen) en dat de 
algemene beeldkwaliteit afneemt (beelden kunnen er korrelig uitzien).
Wanneer de camera zich in een donkere omgeving bevindt, is het mogelijk dat er witte of gekleurde 
vlekken of horizontale lijnen worden weergegeven op het camerabeeld. Dit is een kenmerk van de 
beeldsensor van de camera en duidt niet op een storing.
In de volgende situaties wordt een grijs scherm weergegeven in plaats van het camerabeeld:
Te veel gebruikers gebruiken de camera tegelijk. Wanneer het maximale aantal gebruikers 
overschreden is (zie de tabellen op pagina 28), krijgen bijkomende gebruikers een grijs scherm te 
zien en wordt [The maximum number of accesses has been exceeded.] weergegeven onder het 
camerabeeld. Klik regelmatig op de vernieuwingsknop van uw webbrowser tot u toegang krijgt tot 
de bewegende beelden of gebruik de keuzeschakelaar [Refresh Rate] om ervoor te kiezen 
stilstaande beelden te bekijken.
De camera is geconfigureerd om op dit tijdstip geen beelden weer te geven (zie pagina 129). [The 
operation time has ended.] wordt weergegeven onder het camerabeeld. Als u MPEG-4-beelden 
bekijkt, wordt het laatste beeld dat werd weergegeven voor het beëindigen van de 
werkingstermijn gedurende ongeveer 20 seconden weergegeven, waarna het scherm grijs wordt.
Verwante instellingen
De standaardinstellingen voor [Refresh Rate], [Resolution] en [Beeldkwaliteit] die worden gebruikt 
telkens wanneer u de pagina voor één camera opent, kunnen worden gewijzigd (zie pagina 123).
Met de keuzeschakelaar [Refresh Rate] in de bedieningsbalk kunt u selecteren of bewegende 
beelden (MJPEG of MPEG-4) dan wel stilstaande beelden die periodiek worden vernieuwd (3 
seconden, 5 seconden enz.) worden weergegeven.
Om het dataverkeer te verminderen wanneer meerdere gebruikers de camera tegelijk gebruiken, 
kunt u de camera configureren om automatisch over te schakelen van de weergave van bewegende 
beelden naar stilstaande beelden. Stel de [Video Display Time] in voor algemene gebruikers (zie 
pagina 118) en voor gastgebruikers (zie pagina 120).