Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
5.4 De datum en tijd instellen
110
Gebruikershandleiding
e.
Bij [Adjust Clock for Daylight Saving Time/Summer Time] kunt u selecteren of de datum en tijd al dan 
niet automatisch worden aangepast aan de zomertijd.
i.
Als u ervoor kiest deze functie in te schakelen, voert u de maand, de dag en het tijdstip in 
wanneer de zomertijd in werking treedt (de klok van de camera wordt op het ingestelde tijdstip 
een uur vooruit gezet).
ii.
Voer de maand, de dag en het tijdstip in wanneer de zomertijd eindigt (de klok van de camera 
wordt op het ingestelde tijdstip een uur teruggezet).
4.
Klik op [Save].
Alle gebufferde beelden in het interne geheugen worden verwijderd wanneer u klikt op [Save].
*1
 [Spatie], ["], ['], [&], [<] en [>] kunnen niet worden gebruikt.
Opmerking
De camera zal niet synchroniseren met de NTP-server als er meer dan 1 uur verschil is tussen de tijd 
van de NTP-server en de huidige tijd van de camera. Zo kan de tijdsinstelling van de camera worden 
beveiligd tegen frauduleuze praktijken met de NTP-server, foute tijdsinformatie enz.
Na verloop van tijd wordt de klok van de camera minder nauwkeurig en kan deze worden beïnvloed 
door temperatuurschommelingen in de camera. Het is dus aan te raden de functie [Automatic Time 
Adjustment] te gebruiken.
De scherminhoud verschilt naargelang het modelnummer.