Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
5.5 De basisinstellingen van de camera wijzigen
Gebruikershandleiding
111
Op de pagina [Camera] van het tabblad [Configuratie] kunt u de basisinstellingen van de camera wijzigen.
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Camera] aan de linkerkant van het scherm, onder [Basic].
3.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Bij [AC Power Source Frequency] selecteert u de gewenste instelling.
[50 Hz]: selecteer dit item als uw netstroombron werkt bij 50 Hz.
[60 Hz]: selecteer dit item als uw netstroombron werkt bij 60 Hz.
Opmerking
De maximale framesnelheid varieert afhankelijk van de instelling bij [AC Power Source 
Frequency]. Wanneer dit ingesteld is op [50 Hz] (de standaardinstelling voor BL-C140CE/BL-
C140E/BL-C160CE/BL-C160E), bedraagt de maximale framesnelheid 25 frames/seconde. 
Wanneer dit ingesteld is op [60 Hz] (de standaardinstelling voor BL-C140A/BL-C160A), 
bedraagt de maximale framesnelheid 30 frames/seconde.
De scherminhoud verschilt naargelang het modelnummer.
b.
Bij [Shutter Speed/Color Night View] kunt u kiezen tussen een vaste sluitertijd voor de camera of een 
sluitertijd die automatisch wordt geregeld door de nachtmodus met kleur wanneer het camerabeeld 
donker is.
i.
Om de sluitertijd in te stellen, selecteert u [Shutter Speed] en daarna de gewenste tijd in het 
keuzemenu.
De beschikbare sluitertijden variëren naargelang de instelling bij [AC Power Source 
Frequency]:
60 Hz: 1/30 s, 1/60 s, 1/120 s
50 Hz: 1/25 s, 1/50 s, 1/100 s
Deze instelling bepaalt de minimale sluitertijd. De sluitertijd kan toenemen bij het bekijken van 
heldere objecten.
Merk op dat bij een snellere sluitertijd flikkerruis kan optreden afhankelijk van de lichtbron. Dit 
duidt niet op een storing.
5.5  De basisinstellingen van de camera wijzigen