Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
5.6 De streaminstellingen voor bewegende beelden wijzigen
Gebruikershandleiding
113
Op de pagina [Video Streaming] van het tabblad [Configuratie] kunt u de streaminstellingen voor bewegende 
beelden wijzigen.
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Video Streaming] aan de linkerkant van het scherm, onder [Basic].
3.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Bij [MPEG-4 Max. Frame Rate] selecteert u voor elke resolutie-instelling het aantal frames dat de 
camera per seconde streamt.
b.
Bij [MPEG-4 Bit Rate] selecteert u de minimale en maximale bitsnelheid voor elke resolutie-instelling.
c.
Bij [RTSP] voert u het poortnummer in dat wordt gebruikt voor RTSP (hiervoor wordt normaal 
poortnummer 554 gebruikt).
d.
Bij [RTP] voert u het eerste poortnummer in dat wordt gebruikt voor RTP.
Het poortnummer boven RTP wordt gebruikt voor RTCP. Voorbeeld: als het poortnummer 33000 
wordt gebruikt voor RTP, wordt poortnummer 33001 gebruikt voor RTCP.
5.6  De streaminstellingen voor bewegende beelden 
wijzigen