Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
5.6 De streaminstellingen voor bewegende beelden wijzigen
114
Gebruikershandleiding
e.
Bij [Multicast] vinkt u [Multicast settings screen is displayed.] aan om de camera te configureren voor 
multicasting. Klik op [Save] als u dit niet wenst.
Wanneer [Use] is aangevinkt bij [Multicast (IPv4)] of [Multicast (IPv6)], is [Multicast] beschikbaar 
in de keuzeschakelaar [Streaming Method] op de pagina voor één camera.
4.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Bij [Packet Availability Time] voert u de gewenste instelling in.
b.
Bij [Multicast (IPv4)] vinkt u [Use] aan om multicasting voor IPv4 in te schakelen. In dat geval zijn de 
volgende instellingen ook vereist.
i.
Voer het IP-adres van de multicast in.
ii.
Voer het eerste poortnummer in dat moet worden gebruikt voor MPEG-4-streaming. Dit 
poortnummer moet een even getal zijn.
c.
Bij [Multicast (IPv6)] vinkt u [Use] aan om multicasting voor IPv6 in te schakelen. In dat geval zijn de 
volgende instellingen ook vereist.
i.
Voer het IP-adres van de multicast in. Dit adres moet een IPv6-adres zijn.
ii.
Voer het eerste poortnummer in dat moet worden gebruikt voor MPEG-4-streaming. Dit 
poortnummer moet een even getal zijn.
5.
Klik op [Save].