Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
6.1 Meer uitleg over gebruikersaccounts
116
Gebruikershandleiding
6  Gebruikersaccounts
De camera ondersteunt 3 verschillende types gebruikers. Elk type gebruiker kan de camera op verschillende 
manieren gebruiken en de beheerder kan bepalen over welke functies elke gebruiker kan beschikken.
6.1  Meer uitleg over gebruikersaccounts
Gebruikerstype
Aantal gebruikers
Cameraconfiguratie
Toegang tot functies
[Administrator]
1
Heeft toegang tot alle 
pagina's en kan alle 
instellingen wijzigen.
Alle functies zijn 
beschikbaar.
[General Users]
Er kunnen 50 verschillende 
gebruikers worden 
geregistreerd.
Kan de camera niet 
configureren.
De beheerder bepaalt 
welke functies beschikbaar 
zijn voor elke algemene 
gebruiker (zie pagina 118).
[Guest User]
(Anonieme 
gebruikers)
Kan de camera niet 
configureren.
De beheerder bepaalt 
welke functies beschikbaar 
zijn voor gastgebruikers en 
kan de toegang voor 
gastgebruikers beperken 
tot de pagina voor toegang 
via een mobiele telefoon 
(zie pagina 120).