Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
6.3 Algemene gebruikers
118
Gebruikershandleiding
U kunt tot 50 algemene gebruikersaccounts registreren. Elke gebruiker heeft een eigen gebruikersnaam en 
wachtwoord, en u kunt bepalen welke camerafuncties beschikbaar zijn voor algemene gebruikers.
Opmerking
Uit veiligheidsoverwegingen verdient het aanbeveling gebruikersnamen en wachtwoorden in te 
stellen die moeilijk te raden zijn. Wijzig ook regelmatig de wachtwoorden voor extra beveiliging.
Als algemene gebruikers de camera gebruiken, worden de tabbladen [Internet], [Configuratie] en 
[Maintenance] nooit weergegeven. De tabbladen [Multi] en [Buffered Image] worden weergegeven 
als die pagina's ter beschikking stelt voor algemene gebruikers.
Een algemene gebruikersaccount aanmaken of wijzigen
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [General User] aan de linkerkant van het scherm, onder [Account].
3.
Klik op [Create] onder [User ID List].
U kunt tot 50 algemene gebruikersaccounts registreren.
Selecteer de algemene gebruikersaccount die u wilt wijzigen en klik op [Modify] om een bestaande 
gebruikersaccount te wijzigen.
6.3  Algemene gebruikers