Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
6.3 Algemene gebruikers
Gebruikershandleiding
119
4.
Voer bij [Input User Name and Password] de gebruikersnaam en het wachtwoord in en voer vervolgens 
opnieuw het wachtwoord in ter verificatie.
Raadpleeg pagina 161 voor een lijst met geldige tekens. Merk op dat [Spatie], ["], ['], [&], [<], [>] en [:] 
niet beschikbaar zijn.
5.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Bij [Access Level] selecteert u de gewenste instelling voor [Video Display Time].
[Unlimited]: de gebruiker kan zonder beperking videobeelden van de camera bekijken ([MPEG-4] 
of [MJPEG]).
[Not permitted]: de gebruiker kan alleen stilstaande beelden bekijken.
[10 s]–[60 min]: de gebruiker kan gedurende een bepaalde tijdsduur videobeelden bekijken en 
kan daarna alleen stilstaande beelden bekijken.
b.
Selecteer de gewenste instelling voor [Refresh Rate]. Dat is de snelheid waaraan stilstaande beelden 
worden vernieuwd die de gebruiker bekijkt.
c.
Selecteer de functies die de gebruiker mag gebruiken.
U kunt functies afzonderlijk selecteren of u kunt op [Level 1] of [Level 2] klikken om de 
overeenstemmende groep functies te activeren.
6.
Klik op [Save].
Een algemene gebruikersaccount verwijderen
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [General User] aan de linkerkant van het scherm, onder [Account].
3.
Selecteer bij [User ID List] de algemene gebruikersaccount die u wilt verwijderen en klik vervolgens op [Delete].
4.
Controleer of u de juiste algemene gebruikersaccount hebt geselecteerd om te verwijderen en klik vervolgens 
op [Delete].
5.
Klik op [OK].