Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
6.4 Gastgebruikers
120
Gebruikershandleiding
Gastgebruikers zijn anonieme gebruikers die geen gebruikersnaam of wachtwoord hoeven in te voeren om 
de camera te gebruiken. U kunt bepalen welke camerafuncties beschikbaar zijn voor gastgebruikers of de 
toegang volledig verbieden.
BELANGRIJK
Om niet gemachtigd gebruik van de camera te voorkomen, is het belangrijk dat u door middel van 
gebruikersnamen en wachtwoorden beheert wie de camera kan gebruiken. Aangezien de camera via het 
internet kan worden gebruikt, is het mogelijk dat de beelden worden bekeken door onbekenden en dus 
ook door zogenaamde "hackers", iets wat u beslist wilt vermijden. Als u toegang voor gastgebruikers 
(anonieme toegang) toestaat, bestaat de kans dat onbekende individuen de camera gebruiken en de 
beelden ervan bekijken. U hebt de keuze om toegang voor gastgebruikers toe te staan, maar het verdient 
sterke aanbeveling dat niet te doen en in de plaats daarvan algemene gebruikersaccounts aan te maken 
en geheime gebruikersnamen en wachtwoorden toe te kennen aan mensen wiens identiteit u kent.
Het gebruik van de camera toestaan/verbieden voor gastgebruikers
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Administrator] aan de linkerkant van het scherm, onder [Account].
3.
Bij [General Authentication] selecteert u de gewenste instelling.
[Permit access from guest users]: gastgebruikers kunnen de camera gebruiken.
[Permit access from guest users (mobile only)]: gastgebruikers kunnen enkel de pagina gebruiken 
voor toegang tot de camera via een mobiele telefoon.
[Do not permit access from guest users]: gastgebruikers kunnen de camera niet gebruiken.
4.
Klik op [Save].
Opmerking
Als [Permit access from guest users] geselecteerd is, wordt er geen verificatievenster weergegeven 
als u de camera gebruikt en wordt het tabblad [Login] weergegeven op de startpagina. Klik op dit 
tabblad om in te loggen op de camera als beheerder of als een algemene gebruiker. Zie pagina 122 voor meer informatie.
De functies wijzigen die beschikbaar zijn voor gastgebruikers
1.
Zorg dat u de camera zo geconfigureerd hebt dat gastgebruikers deze kunnen gebruiken (zie 
bovenstaande informatie).
2.
Klik op het tabblad [Configuratie].
3.
Klik op [General User] aan de linkerkant van het scherm, onder [Account].
6.4  Gastgebruikers