Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
6.4 Gastgebruikers
Gebruikershandleiding
121
4.
Bij [User ID List] selecteert u [Guest User] en klikt u op [Modify].
5.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Bij [Access Level] selecteert u de gewenste instelling voor [Video Display Time].
[Unlimited]: de gebruiker kan zonder beperking videobeelden van de camera bekijken ([MPEG-4] 
of [MJPEG]).
[Not permitted]: de gebruiker kan alleen stilstaande beelden bekijken.
[10 s]–[60 min]: de gebruiker kan gedurende een bepaalde tijdsduur videobeelden bekijken en 
kan daarna alleen stilstaande beelden bekijken.
b.
Selecteer de gewenste instelling voor [Refresh Rate]. Dat is de snelheid waaraan stilstaande beelden 
worden vernieuwd die de gebruiker bekijkt.
c.
Selecteer de functies die de gebruiker mag gebruiken.
U kunt functies afzonderlijk selecteren of u kunt op [Level 1] of [Level 2] klikken om de 
overeenstemmende groep functies te activeren.
6.
Klik op [Save].