Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
7.1 Instellingen voor beeldweergave wijzigen
Gebruikershandleiding
123
7  Geavanceerde instellingen
U kunt de naam van de camera wijzigen, alsook de manier waarop de camerabeelden worden weergegeven 
telkens als iemand de camera gebruikt. Volg de onderstaande procedure om de volgende instellingen te 
wijzigen:
cameranaam
vernieuwingssnelheid, beeldresolutie en beeldkwaliteit voor de pagina voor één camera en voor de 
pagina voor meerdere camera's
standaardbeeldresolutie voor het bekijken van beelden via uw mobiele telefoon
informatie op het beeld (bepaal of de datum en tijd, een tekstbericht, de triggerstatus en de 
tegenlichtcorrectiestatus van de camera worden weergegeven)
standaardschermtaal
instellingen voor bannerweergave (bepaal of een banner en de eigenschappen ervan worden 
weergegeven op de pagina voor één pagina)
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
7.1  Instellingen voor beeldweergave wijzigen