Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
7.1 Instellingen voor beeldweergave wijzigen
Gebruikershandleiding
125
3.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Verander bij [Camera Name] de naam van de camera naar wens (max. 15 tekens).
Raadpleeg pagina 161 voor een lijst met geldige tekens. Merk op dat [Spatie], ["], ['], [&], [<] en [>] 
niet beschikbaar zijn.
b.
Selecteer bij [Single Camera] de gewenste standaardvernieuwingssnelheid, beeldresolutie en 
beeldkwaliteit (voor het bekijken van MJPEG of stilstaande beelden) en streamingmethode (voor het 
bekijken van MPEG-4-beelden).
c.
Selecteer bij [Multi-Camera] de gewenste standaardvernieuwingssnelheid, beeldresolutie en 
beeldkwaliteit (voor het bekijken van MJPEG of stilstaande beelden).
d.
Selecteer bij [Mobile Phone] de standaardbeeldresolutie voor het bekijken van stilstaande beelden 
via uw mobiele telefoon.
e.
Selecteer [Overlay Setting] welke informatie wordt weergegeven op het beeld van de pagina voor één 
camera, de pagina voor meerdere camera's en de pagina voor gebufferde beelden. Zie pagina 9 voor 
een voorbeeld van informatie op het camerabeeld. De scherminhoud verschilt naargelang het 
modelnummer.
i.
Kies of u een tijdstempel wilt weergeven in de linker bovenhoek van de camerabeelden en kies 
dan het gewenste formaat voor de tijdstempel. Raadpleeg pagina 109 om een tijdformaat van 12 
of 24 uur te selecteren.
ii.
Kies of u een tekstbericht wilt weergeven in de linker onderhoek van de camerabeelden en voer 
vervolgens de gewenste tekst in (max. 20 tekens).
Raadpleeg pagina 161 voor een lijst met geldige tekens. Merk op dat ["], ['], [&], [<] en [>] niet 
beschikbaar zijn.
iii.
Selecteer of u de status van de trigger en de tegenlichtcorrectie wilt weergeven in de rechter 
bovenhoek van de camerabeelden.
[M] wordt weergegeven als de bewegingsdetectiefunctie geactiveerd werd.
Alleen BL-C160: [S] wordt weergegeven als de ingebouwde sensor geactiveerd werd.
Als de tegenlichtcorrectiefunctie ingeschakeld is, wordt   weergegeven.
f.
Selecteer bij [Language] de schermtaal voor de camera.
De gebruiker kan desgewenst de schermtaal wijzigen op de startpagina.
Als u [Korean] selecteert, wordt het Koreaans weergegeven als standaardtaal als u op tabbladen 
[Top], [Single], [Multi] en [Buffered Image] klikt. Alle andere pagina's worden in het Engels 
weergegeven.
g.
Selecteer bij [Banner Display] de gewenste parameters voor de banner die op de pagina voor één 
camera wordt weergegeven.
i.
Kies of u een banner wilt weergeven.
ii.
Selecteer voor welke gebruikers de banner wordt weergegeven.
iii.
Voer indien nodig de URL in van het beeldbestand voor de banner (max. 127 tekens
*1
), inclusief 
http://. Daarmee geeft u de locatie op van het beeldbestand dat als banner wordt 
weergegeven.
Opmerking
Als er verificatie nodig om de URL van het beeld weer te geven, verschijnt een 
verificatievenster als u de pagina voor één camera oproept.
Elke keer als u de pagina voor één camera oproept, gaat de camera naar de URL van het 
beeldbestand voor de banner en wordt het bestand gelezen. Denk eraan dat de 
computer/server met het beeldbestand voor de banner overbelast kan raken als u de 
pagina voor één camera regelmatig oproept of vernieuwt.
iv.
Voer de URL in van de link voor de banner (max. 127 tekens
*1
), inclusief http://. Daarmee geeft 
u de webpagina of de afbeelding op die wordt weergegeven als de gebruiker op de banner klikt.
4.
Klik op [Save].
*1
[Spatie], ["], ['], [&], [<] en [>] kunnen niet worden gebruikt.