Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
7.2 Meerdere camera's registreren
Gebruikershandleiding
127
Raadpleeg pagina 161 voor een lijst met geldige tekens. Merk op dat [Spatie], ["], ['], [&], [<], [>], [#], 
[%], [=], [+] en [?] niet beschikbaar zijn.
U kunt deze camera registreren op de pagina voor meerdere camera's door te klikken op [Clicking 
this link, enters this camera's settings.].
7.
Voer het poortnummer van de andere camera in.
8.
Voer de naam van de camera in (max. 15 tekens). Dat is de cameranaam die verschijnt op de pagina 
[Multi] en die niet hoeft overeen te stemmen met de cameranaam die op de andere camera is ingesteld.
Alleen ASCII-tekens zijn beschikbaar (zie pagina 161). Merk op dat [Spatie], ["], ['], [&], [<], [>], [#], 
[%], [=], [+], [?] en [:] niet beschikbaar zijn.
9.
Klik op [Save].
Eerder geregistreerde camera's wijzigen
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Multi-Camera] aan de linkerkant van het scherm, onder [Geavanceerd].
3.
Selecteer het gewenste cameranummer.
4.
Verander de instellingen naar wens.
5.
Klik op [Save].
Eerder geregistreerde camera's verwijderen
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Multi-Camera] aan de linkerkant van het scherm, onder [Geavanceerd].
3.
Selecteer het gewenste cameranummer.
4.
Klik op [Delete].
5.
Klik op [OK].