Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
7.3 Werkingstermijnen instellen
Gebruikershandleiding
129
U kunt de dagen en tijdstippen instellen waarop algemene gebruikers en gastgebruikers camerabeelden 
kunnen bekijken (de beheerder kan altijd camerabeelden bekijken). Als de camera buiten de werkingstermijn 
wordt opgeroepen, wordt het camerabeeld op de pagina voor één camera, voor meerdere pagina's en voor 
gebufferde beelden als een grijs scherm weergegeven. Bovendien wordt [The operation time has ended.] 
weergegeven op de pagina voor één camera. U kunt maximaal 7 verschillende werkingstermijnen instellen.
Opmerking
Indien u deze functie niet correct instelt, is het mogelijk dat uw privacy in het gedrang komt. Om te 
controleren of u de correcte instellingen geconfigureerd hebt, kunt u de camera buiten de 
werkingstermijn oproepen als algemene gebruiker of gastgebruiker om na te gaan of er daadwerkelijk 
geen camerabeelden te zien zijn.
Zorg dat de datum en tijd van de camera correct ingesteld zijn opdat deze functie naar wens zou 
werken.
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Operation Time] aan de linkerkant van het scherm, onder [Geavanceerd].
3.
Selecteer het gewenste nummer voor de instelling van de werkingstermijn.
Indien de nummers 1–7 uitgeschakeld zijn, kunnen de camerabeelden altijd bekeken worden.
4.
Vink [Inschakelen] aan om dit nummer voor de instelling van de werkingstermijn te activeren en stel 
vervolgens de gewenste werkingsdagen- en termijnen in.
Klik op [Always] om toe te staan dat camerabeelden op alle momenten van de dag kunnen bekeken 
worden op de aangevinkte dagen.
5.
Klik op [Save].
7.3  Werkingstermijnen instellen