Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
8.1 De status van de camera controleren
Gebruikershandleiding
133
8  Beheer en onderhoud van de camera
U kunt diverse informatie over de status van de camera controleren op de pagina [Status], zoals:
uitgebreide informatie over de camera, inclusief de firmwareversie en het MAC-adres
uitgebreide informatie over het netwerk
Dynamic DNS-status
UPnP™-status
de status van diverse protocols (zoals FTP, HTTP, SMTP, enz.) en of er zich al dan niet fouten hebben 
voorgedaan 
De informatie op deze pagina kan hulp bieden als de camera niet werkt zoals u verwacht. Deze informatie 
kan nuttig zijn bij het oplossen van problemen.
1.
Klik op het tabblad [Maintenance].
2.
Klik op [Status] aan de linkerkant van het scherm, onder [Maintenance].
3.
Controleer de gewenste informatie.
Opmerking
Raadpleeg de ondersteuningswebsite "Network Camera" (http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/
netwkcam/support/info.html) van Panasonic voor verdere inlichtingen over de informatie op deze 
pagina.
8.1  De status van de camera controleren