Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
8.3 Alarmlogs controleren
Gebruikershandleiding
135
U kunt informatie bekijken over de laatste 50 sensor- en bewegingsdetecties op de pagina [Alarm Log].
1.
Klik op het tabblad [Maintenance].
2.
Klik op [Alarm Log] aan de linkerkant van het scherm, onder [Maintenance].
3.
Controleer de gewenste informatie.
Opmerking
Bij het herstarten van de camera wordt de inhoud van de alarmlog verwijderd.
U kunt de camera zo configureren dat deze via e-mail dagelijks een log verzendt met de status van 
triggers 1–5 (zie pagina 63).
8.3  Alarmlogs controleren