Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
8.5 De firmware van de camera bijwerken
Gebruikershandleiding
137
U kunt de firmware van de camera bijwerken via de pagina [Update Firmware].
1.
Download de nieuwste firmware van de website "Network Camera" van Panasonic 
(http://panasonic.co.jp/pcc/products/en/netwkcam/support/info.html) en sla deze op uw pc op.
2.
Klik op het tabblad [Maintenance].
3.
Klik op [Update Firmware] aan de linkerkant van het scherm, onder [Maintenance].
4.
Klik op [Update Firmware]. De camera wordt automatisch herstart.
5.
Nadat de camera herstart is, vraagt een venster u om het firmwarebestand te selecteren.
6.
Klik op [Bladeren...]. Een venster vraagt u de locatie van het firmwarebestand op te geven.
7.
Selecteer het firmwarebestand dat u gedownload hebt van de website "Network Camera" van Panasonic 
en klik op [Open]. De naam van het geselecteerde bestand wordt weergegeven.
8.
Controleer de bestandsnaam en klik op [Update Firmware].
Eerst verschijnt het scherm [Updating firmware.] en daarna is het scherm [Restarting now...] te zien. 
Als het bijwerken van de firmware voltooid is, wordt de startpagina van de camera weergegeven.
Opmerking
Het bijwerken van de firmware kan 10 minuten of langer duren, afhankelijk van de 
netwerkomgeving.
9.
Controleer de nieuwe firmwareversie van de camera op de startpagina.
Opmerking
Schakel de stroom niet uit tijdens het bijwerken van de firmware.
Alle gebufferde beelden in het interne geheugen worden verwijderd als u de firmware bijwerkt.
Alle alarmlogs worden verwijderd als u de firmware bijwerkt.
U kunt ook het configuratieprogramma gebruiken om de firmware van de camera bij te werken (zie 
pagina 157).
U kunt de huidige firmwareversie van de camera controleren op de pagina's [Top] en [Status].
U kunt alleen toegang krijgen tot de camera via HTTP tijdens het bijwerken van de firmware. Indien 
het bijwerken van de firmware gestart werd met HTTPS, zal de camera tijdens het bijwerken 
overschakelen naar HTTP en terugkeren naar HTTPS eens het bijwerken voltooid is.
8.5  De firmware van de camera bijwerken