Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
8.6 Instellingen opslaan in een configuratiebestand
138
Gebruikershandleiding
U kunt een configuratiebestand (een back-up van de camera-instellingen) op uw pc opslaan en de 
instellingen later herstellen als u dat wenst (zie pagina 139).
1.
Klik op het tabblad [Maintenance].
2.
Klik op [Save Settings] aan de linkerkant van het scherm, onder [Maintenance].
3.
Klik op [Save]. Een venster vraagt u de locatie van het configuratiebestand op te geven.
4.
Geef een locatie op waar u het bestand wilt opslaan en klik op [Save].
Opmerking
Het opgeslagen configuratiebestand bevat gebruikersnamen, wachtwoorden en andere privé-
informatie. Het is uw verantwoordelijkheid het configuratiebestand op een veilige plaats op te slaan 
waar onbevoegden het niet kunnen vinden.
U kunt ook het configuratieprogramma gebruiken om een configuratiebestand op te slaan (zie 
pagina 157).
Gebufferde beelden worden niet in het configuratiebestand opgeslagen.
De extensie (.dat) van het configuratiebestand mag niet gewijzigd worden. Als u de extensie wijzigt, 
kunnen de opgeslagen instellingen niet hersteld worden.
Als u een configuratiebestand opslaat en daarna de firmware van de camera bijwerkt, is het mogelijk 
dat het configuratiebestand niet goed kan worden hersteld. Denk eraan een configuratiebestand op te 
slaan nadat u de firmware van de camera hebt bijgewerkt, als u regelmatig een configuratiebestand 
opslaat met de camera-instellingen.
8.6  Instellingen opslaan in een configuratiebestand