Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
8.7 Instellingen herstellen via een configuratiebestand
Gebruikershandleiding
139
Als u een configuratiebestand (een back-up van de camera-instellingen) op uw pc hebt opgeslagen, kunt u 
de instellingen later herstellen. Als u de fabrieksinstellingen van de camera herstelt, kan de camera 
instellingen laden via een configuratiebestand.
1.
Klik op het tabblad [Maintenance].
2.
Klik op [Load Settings] aan de linkerkant van het scherm, onder [Maintenance].
3.
Klik op [Bladeren...]. Een venster vraagt u de locatie van het opgeslagen configuratiebestand op te 
geven.
4.
Geef het configuratiebestand op en klik op [Open].
5.
Controleer de bestandsnaam en klik op [Load].
6.
Klik op [Restart]. De camera zal herstarten en de opgeslagen instellingen zullen worden hersteld.
Opmerking
Het configuratiebestand slaat de netwerkinstellingen van de camera op. Bij het laden worden de 
instellingen hersteld zoals ze werden opgeslagen. Daarom is het mogelijk dat het IP-adres van de 
camera verandert. Als u na het laden van een configuratiebestand geen toegang hebt tot de camera, 
kunt u het configuratieprogramma gebruiken om het IP-adres van de camera te controleren (zie 
pagina 157).
Het configuratiebestand slaat de gebruikersnamen en wachtwoorden van de camera op. Bij het laden 
worden de instellingen hersteld zoals ze werden opgeslagen. Daarom is het mogelijk dat de 
gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder veranderen. Als u zich de gebruikersnaam of 
het wachtwoord van de beheerder niet meer kunt herinneren, zult u de camera moeten resetten en 
de gebruikersnaam en het wachtwoord opnieuw moeten instellen.
U kunt ook het configuratieprogramma gebruiken om een configuratiebestand te herstellen (zie 
pagina 157). De netwerkinstellingen en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder 
worden niet gewijzigd als u een configuratiebestand herstelt met behulp van het 
configuratieprogramma.
Gebufferde beelden worden verwijderd als u het opgeslagen configuratiebestand laadt en de camera 
herstart.
Alarmlogs worden verwijderd als u het opgeslagen configuratiebestand laadt en de camera herstart.
Als u de firmaware van de camera hebt bijgewerkt, is het mogelijk dat u een configuratiebestand niet 
correct kunt herstellen indien het configuratiebestand werd opgeslagen met een oude firmwareversie 
van de camera.
8.7  Instellingen herstellen via een 
configuratiebestand