Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
8.8 De camera resetten
140
Gebruikershandleiding
U kunt de fabrieksinstellingen herstellen voor alle camera-instellingen.
1.
Klik op het tabblad [Maintenance].
2.
Klik op [Reset to Factory Default] aan de linkerkant van het scherm, onder [Maintenance].
3.
Klik op [Execute].
Het lampje knippert oranje en wordt vervolgens gedurende enkele seconden uitgeschakeld.
Opmerking
Schakel de camera niet uit tijdens het resetten van de camera.
Bij het resetten van de camera wordt de volgende informatie verwijderd:
Alle gebufferde beelden in het interne geheugen
Alle alarmlogs
Alle camera-instellingen (gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres, subnetmasker enz.) 
De netwerkverbindingsmodus verandert naar [Automatic Setup]. Configureer de camera opnieuw 
en verwijs hierbij naar de Configuratiegids.
Bij het resetten van de camera wordt de interne klok niet gereset, maar de tijd zal opnieuw in AM/PM-
modus worden weergegeven. Wijzig indien nodig de instelling (zie pagina 109).
Raadpleeg pagina 163 voor een lijst met de standaardinstellingen van de camera.
8.8  De camera resetten