Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
8.8 De camera resetten
Gebruikershandleiding
141
De camera resetten via de FACTORY DEFAULT RESET-knop
U kunt ook de fabrieksinstellingen herstellen voor alle camera-instellingen door ongeveer één seconde op de 
FACTORY DEFAULT RESET-knop te drukken met een puntig voorwerp. De camera moet ingeschakeld zijn 
om hem te resetten.
FACTORY DEFAULT RESET