Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
142
Gebruikershandleiding
9  Het tabblad [Support]
Alle gebruikers hebben toegang tot het tabblad [Support], van waaruit ze naar de volgende pagina's kunnen 
gaan.
De pagina [Help]
Hier vindt u de belangrijkste hulpinformatie.
De pagina [Product Information]
Hier vindt u een link naar de website "Network Camera" van Panasonic, waar u productinformatie kunt 
bekijken.
De pagina [Support Information]
Hier vindt u een link naar de website "Network Camera" van Panasonic, waar u technische informatie kunt 
bekijken, de nieuwste firmware kunt downloaden, enz.