Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
10.3 Uw camera voor IPv6 configureren
146
Gebruikershandleiding
Als de [Connection Mode] op de pagina [Network (IPv6)] op [Automatic Setup] is ingesteld, wordt er 
automatisch een IPv6-adres toegekend aan de camera. Volg de onderstaande procedure om een statisch 
IPv6-adres toe te kennen.
1.
Klik op het tabblad [Configuratie].
2.
Klik op [Network (IPv6)] aan de linkerkant van het scherm, onder [Basic].
3.
Selecteer de gewenste verbindingsmodus en configureer de juiste instellingen zoals in dit onderdeel 
wordt beschreven.
[Automatic Setup]: de IPv6-router kent automatisch een IPv6-prefix toe aan de camera, die een 
origineel IPv6-adres aanmaakt op basis van de IPv6-prefix.
[Static]: hiermee kunt u alle netwerkinstellingen handmatig configureren.
[Automatic Setup]
1.
Stel de volgende parameters naar wens in.
a.
Voer bij [DNS] de IP-adressen in van de primaire en secundaire DNS-servers die uw internetprovider 
voorziet.
b.
Selecteer bij [Max. Bandwidth Usage] de maximale bandbreedte die u de camera wilt laten 
gebruiken.
c.
Selecteer bij [Connection Type] het juiste type verbinding.
Normaal kunt u die instelling op [Auto Negotiation] laten staan.
10.3  Uw camera voor IPv6 configureren