Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
10.4 De camera gebruiken in IPv6-modus
Gebruikershandleiding
149
U hebt de volgende informatie nodig om de camera in de IPv6-modus te kunnen gebruiken.
Voor gebruikers van Internet Explorer 6:
De URL die u toegekend werd door de domeinnaamservice of de Dynamic DNS-service waarbij u de 
camera registreerde (bv. ***.viewnetcam.com).
Het poortnummer van de camera als dit niet 80 is.
De gebruikersnaam en het wachtwoord die werden ingesteld tijdens de configuratie van de camera om 
toegang te kunnen krijgen tot de camera.
Voor gebruikers van Internet Explorer 7:
Het IPv6-adres van de camera dat of de URL die u toegekend werd door de domeinnaamservice of de 
Dynamic DNS-service waarbij u de camera registreerde (bv. ***.viewnetcam.com).
Het poortnummer van de camera als dit niet 80 is.
De gebruikersnaam en het wachtwoord die werden ingesteld tijdens de configuratie van de camera om 
toegang te kunnen krijgen tot de camera.
De camera gebruiken in IPv6-modus
1.
Start de webbrowser van uw pc.
2.
Voer in de adresbalk van de browser http:// in gevolgd door de hostnaam en het poortnummer (als dit 
niet 80 is), en druk daarna op [Enter] op het toetsenbord.
Voorbeeld: http://***.viewnetcam.com
Als u Internet Explorer 7 gebruikt, kunt de camera ook gebruiken door http:// in te voeren, gevolgd 
door het IPv6-adres en het poortnummer (als dit niet 80 is) van de camera. Merk op dat het IPv6-
adres tussen haakjes moet staan, zoals hieronder te zien is.
Voorbeeld: http://[****::***:****:****:***]:50000
Als de camera geconfigureerd is om HTTPS te gebruiken (zie pagina 94), voert u https:// in 
gevolgd door de hostnaam en het poortnummer van de camera.
3.
Wanneer het verificatievenster wordt weergegeven, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in en 
klikt u op [OK]. De startpagina wordt weergegeven.
Opmerking
Raadpleeg pagina 7 voor algemene informatie over het gebruik van de camera.
10.4  De camera gebruiken in IPv6-modus