Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
Gebruikershandleiding
157
12  Het configuratieprogramma gebruiken
U kunt het configuratieprogramma, dat op de meegeleverde cd-rom staat, gebruiken om:
camera's te vinden op het LAN en informatie (IP-adres, firmwareversie, status, enz.) te controleren als 
dat nodig is (zie pagina 157).
de netwerkinstellingen van een camera te configureren (zie pagina 157).
de firmware van een camera te updaten (zie pagina 158).
een configuratiebestand met camera-instellingen op uw pc op te slaan (zie pagina 159).
de instellingen te herstellen die in een configuratiebestand op uw pc zijn opgeslagen (zie pagina 159).
Opmerking
Hoewel u de bovenstaande handelingen kunt uitvoeren als u een camera rechtstreeks gebruikt, is het 
handig om het configuratiebestand te gebruiken als u verscheidene camera's wilt configureren. Op 
die manier hoeft u niet elke camera afzonderlijk via uw webbrowser te configureren.
Als de camera verbonden is in de IPv6-modus, kunt u het configuratieprogramma alleen gebruiken 
om camera's te vinden en te controleren op het LAN (de andere functies van het 
configuratieprogramma zijn niet beschikbaar).
Als u firewall- of antivirussoftware op uw pc gebruikt, is het mogelijk dat het configuratieprogramma 
geen camera's op uw netwerk vindt. Als u de firewall- of antivirussoftware niet kunt uitschakelen, kunt 
u de camera vinden door het MAC-adres van de camera in te voeren. Klik op [Search by MAC 
Address] en voer vervolgens het MAC-adres van de camera in. (Het MAC-adres vindt u op een etiket 
op de camera.)
Camera's op het LAN vinden
1.
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-rom-station van de pc.
Het configuratieprogramma wordt gestart. Als het programma niet wordt gestart, dubbelklikt u op 
Setup.exe op de cd-rom.
2.
Klik op [Search for Cameras].
3.
Wacht tot het configuratieprogramma alle camera's op het netwerk vindt en de informatie erover 
weergeeft.
Controleer of de camera die u zoekt, ingeschakeld is en verbonden is met het netwerk indien deze 
niet wordt weergegeven.
Als de camera die u zoekt niet wordt weergegeven, kunt u deze vinden door het MAC-adres ervan in 
te voeren. Klik op [Search by MAC Address] en voer vervolgens het MAC-adres van de camera in. 
(Het MAC-adres vindt u op een etiket op de camera.)
4.
Controleer de nodige informatie.
De netwerkinstellingen van een camera configureren
1.
Zoek de camera op het LAN (zie pagina 157).
2.
Selecteer de gewenste camera.
3.
Klik op [Netwerkinstellingen].
Als er meer dan 20 minuten zijn verstreken sinds het inschakelen van de geselecteerde camera, kan 
de camera niet worden geconfigureerd. Schakel de camera uit en weer in. Deze beperking geldt niet 
voor camera's die nog niet werden geconfigureerd of waarvan u de fabrieksinstellingen hebt hersteld.
4.
Verander de naam van de camera naar wens (max. 15 tekens).
Raadpleeg pagina 161 voor een lijst met geldige tekens. Merk op dat [Spatie], ["], ['], [&], [<] en [>] niet 
beschikbaar zijn.