Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
158
Gebruikershandleiding
5.
Selecteer de gewenste verbindingsmodus en voer de juiste instellingen in. Raadpleeg pagina 88 voor 
meer informatie over elke instelling.
[Automatic Setup]: hiermee wordt de camera automatisch geconfigureerd op basis van uw 
netwerkinstellingen.
[Specify an IP Address]: hiermee kunt u een statisch IP-adres toekennen. Raadpleeg uw 
internetprovider of netwerkbeheerder voor meer informatie.
a.
Geef een IP-adres op dat overeenstemt met uw netwerkinstellingen.
b.
Geef het subnetmasker van uw netwerk op.
c.
Voer de standaardgateway in (het IP-adres van uw router).
d.
Voer het IP-adres van de DNS-server(s) in.
e.
Geef de maximale bandbreedte op die de camera mag gebruiken.
[DHCP]: hiermee kunt u de camera automatisch laten configureren door de DHCP-server van uw 
netwerk (gewoonlijk uw router). Raadpleeg uw internetprovider of netwerkbeheerder voor meer 
informatie.
a.
Voer de hostnaam in als dit vereist is voor uw internetprovider of netwerkbeheerder.
b.
Voer de standaardgateway in als dit vereist is voor uw internetprovider of netwerkbeheerder.
c.
Voer het IP-adres van de DNS-server(s) in. Raadpleeg uw internetprovider of netwerkbeheerder 
voor meer informatie.
d.
Geef de maximale bandbreedte op die de camera mag gebruiken.
6.
Klik op [Save].
7.
Volg de instructies die op het scherm worden weergegeven.
De firmware van een camera updaten
1.
Download de nieuwste firmware van de website "Network Camera" van Panasonic (http://
panasonic.co.jp/pcc/products/en/netwkcam/support/info.html) en sla deze op uw pc op.
2.
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-rom-station van de pc.
Het configuratieprogramma wordt gestart. Als het programma niet wordt gestart, dubbelklikt u op 
Setup.exe op de cd-rom.
3.
Klik op [Update Firmware]. Een venster vraagt u de locatie van het firmwarebestand op te geven.
4.
Selecteer het firmwarebestand dat u gedownload hebt van de website "Network Camera" van Panasonic 
en klik op [Open].
5.
Selecteer de camera die u wilt bijwerken.
Alleen de camera's worden weergegeven die het geselecteerde firmwarebestand ondersteunen.
U kunt meerdere camera's selecteren als u dat wenst.
6.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder in als u dat gevraagd wordt en klik op 
[OK].
7.
Klik op [Execute].
[Firmware updated successfully.] wordt weergegeven als de firmware werd bijgewerkt.
8.
Klik op [Save Log] om een log van de firmwareversie op te slaan.
9.
Klik op [OK] wanneer u klaar bent.