Panasonic BL-C160 Manual (nl)

Download
Gebruikershandleiding
159
Instellingen opslaan in een configuratiebestand
1.
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-rom-station van de pc.
Het configuratieprogramma wordt gestart. Als het programma niet wordt gestart, dubbelklikt u op 
Setup.exe op de cd-rom.
2.
Klik op [Save Settings to PC/Save Settings to Camera].
3.
Selecteer de gewenste camera, voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder in als u 
dat gevraagd wordt en klik op [OK].
4.
Klik op [Save Settings to PC].
5.
Geef een locatie op waar u het bestand wilt opslaan en klik op [Save].
6.
Klik op [OK] als [Settings were saved on the PC.] wordt weergegeven.
Opmerking
Gebufferde beelden worden niet in het configuratiebestand opgeslagen.
De extensie (.dat) van het configuratiebestand mag niet gewijzigd worden. Als u de extensie wijzigt, 
kunnen de opgeslagen instellingen niet hersteld worden.
Als u een configuratiebestand opslaat en daarna de firmware van de camera bijwerkt, is het mogelijk 
dat het configuratiebestand niet goed kan worden hersteld. Denk eraan een configuratiebestand op te 
slaan nadat u de firmware van de camera hebt bijgewerkt, als u regelmatig een configuratiebestand 
opslaat met de camera-instellingen.
Instellingen herstellen via een configuratiebestand
1.
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-rom-station van de pc.
Het configuratieprogramma wordt gestart. Als het programma niet wordt gestart, dubbelklikt u op 
Setup.exe op de cd-rom.
2.
Klik op [Save Settings to PC/Save Settings to Camera].
3.
Klik op [Save Settings to Camera]. Een venster vraagt u de locatie van het opgeslagen 
configuratiebestand op te geven.
4.
Geef het configuratiebestand op en klik op [Open].
5.
Selecteer de gewenste camera, voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder in als u 
dat gevraagd wordt en klik op [OK].
6.
Klik op [Execute]. Er verschijnt een venster met de status.
7.
Nadat de instellingen hersteld zijn, zal de camera automatisch herstart worden.
8.
Klik op [OK] wanneer u klaar bent.
Opmerking
De netwerkinstellingen en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder worden niet 
gewijzigd als u een configuratiebestand herstelt met behulp van het configuratieprogramma.